پایان نامه آماده »آمیخته بازاریابی اینترنتی

جروم مک کارتی در کتاب خود تحت عنوان مبانی بازاریابی، طبقه بندی مشهوری از عناصر متنوع بازاریابی در چهار مقوله انجام داده است که از آن زمان به بعد، در صنعت بازاریابی به‌عنوان چهار (p) معروف شده است. این عناصر عبارت است از محصول، قیمت، توزیع و ترفیع (ولز و دیگران، ۱۳۸۳). بسیاری از شرکت‌ها از عبارت آمیخته بازاریابی جهت توصیف ترکیب عناصر بازاریابی استفاده می‌کنند (کاتلر، ۱۳۸۵). آمیخته بازاریابی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات اجرایی است که هر مدیر فروش، هر مدیر بازاریابی، هر مدیر صادرات و به‌طورکلی هر عواملی که در زمینه‌های بازرگانی، بازاریابی و یا فروش فعال هستند یا قدرت و اختیار تصمیم‌گیری دارند، باید نسبت به آن‌ها مطلع و حساس باشند، تحقیق کنند، تصمیم بگیرند و عکس العمل نشان دهند (بلوریان تهرانی، ۱۳۸۲)

محصول: شی یا خدمتی است که شرکت به فروش می‌رساند. خصوصیات ذاتی و اصلی محصول مهم هستند اما ادراکات مشتری از محصول نیز می‌تواند به اندازه خصوصیات واقعی محصول مهم باشد (رنجبریان، ۱۳۷۸). در این آمیخته بازاریابی به طراحی، توسعه، نامگذاری و بسته بندی محصول توجه می‌شود. (ولز و دیگران ۱۳۸۳)

عنصر قیمت: در آمیخته بازاریابی در حقیقت بیان کننده ارزشی است که مشتری برای محصول می‌پردازد. از دیدگاه مشتری ارزش عبارت است از مجموعه استفاده‌هایی که از یک کالا یا خدمت می‌شود منهای هزینه به دست آوردن آن. (تریسی و ویزرما، ۱۳۸۴)

عنصر ترفیع: شامل هر نوع وسیله یا ابزاری است که کلماتی راجع به محصول ترویج می‌دهد. در اینترنت فرصت‌های جدید بی شماری جهت برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه وجود دارد. اقدامات ترفیعی شامل فروش شخصی، تبلیغات، روابط عمومی، ترویج فروش و بازاریابی مستقیم می‌شود (ولز و دیگران، ۱۳۸۳)

موضوع مکان (که به آن توزیع گفته می‌شود): به معنی قابلیت دسترسی به محصولات و خدمات در هر مکانی است که مشتری به آن نیاز دارد. مسئله رساندن محصول درست، در مکان درست، در زمان درست جهت فروش از زمانی که تجارت آغاز شده است مسئله اصلی شرکت‌ها بوده است. اگر چه اینترنت تمام مسائل لجستیک و توزیع را حل نکرده است اما به‌طور قطع توانسته کمک بزرگی در جهت حل این مسائل بکند. برای مثال، محصولات دیجیتالی (مانند اطلاعات، اخبار، نرم افراز، محصولات فرهنگی و کتاب­های الکترونیکی) به محض تقاضا از اینترنت، به دست مشتری می‌رسند. شرکت‌هایی که برای فروش محصولات خود اقدام به حمل و نقل می‌کنند، دریافته‌اند که اینترنت در حمل و کنترل کالا نسبت به فناوری‌های پیشین، مؤثرتر است.