دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد سازمان

ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و فعالیت­هایی اطلاق می­گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدف­ها و شیوه­های اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می­گیرد. ارزیابی عملکرد سال­های متمادی است که در بخش دولتی و خصوصی در اغلب کشورهای پیشرفته جهان و تعدادی از کشورها در حال توسعه بکار گرفته شده است. در این کشورها تصویب قوانین خاص ارزیابی عملکرد جزء الزامات محسوب می­گردد(Ho,2012).

یکی از رویکردهای ارزیابی عملکرد شرکت­ها، ارزیابی بهره­وری آن­هاست. نتایج ارزیابی بهره­وری، اطلاعات ارزشمندی را در خصوص عملکرد شرکت­ها در اختیار تحلیلگران قرار می­دهد. هم­چنین افزایش ثروت سهام­داران به عنوان هدف اصلی واحدهای تجاری مطرح گردیده است، لذا یک واحد تجاری باید به گونه­ای عمل کند که با کسب بازده مناسب، ثروت سهامداران را نیز افزایش دهد. بنابراین دو معیار سنجش عملکرد، بهره­وری نیروی انسانی و ارزش شرکت می­باشد (اعتمادی و همکاران، 1391).

گذشته از پایگاه قانونی ارزیابی عملکرد در کشورها و صرف نظر از حدود مرزی که بابت آن در نظر گرفته می­شود، ضرورت ارزیابی اعمال و تصمیمات مدیران و عملکرد دستگاه­ها در شرایطی که به دلیل محدودیت امکانات ، خواسته­ها و نقاضاهای در حال افزایش اقتصادی و اجتماعی از سوی آحاد مختلف جامعه در برابر دولت­ها قرار دارد شرط پاسخگویی به نیازهای مطرح شده و دستیابی به هدف­های پیشرفته و توسعه و برقراری نوعی تبادل بین تقاضا و استفاده از منابع جامعه از طریق ارزیابی و نظارت مستمر و جامع قلمداد می­گردد.

ارزیابی به عنوان یکی از عملکردها و وظایف مهم مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست و زمانی برنامه­ریزی و طراحی­های انجام شده در مورد سازمان مثمر ثمر خواهد بود که مبنای یک نظام ارزیابی سنجیده شود و نواقص آن رفع شود . امروزه یکی از بیماری­های جدی مدیریت مخصوصا  در کشورهای جهان سوم که به سمت صنعتی شدن و ه­مچنین دنیای اطلاعاتی حرکت می­کنند، عدم کنترل و ارزیابی برنامه­ها، افراد و سازمان است(بزاز جزایری،8:1387).

ارزیابی یک جریان بازخورد فعالیت­ها و مقایسه آن­ها با معیارهای تعیین شده است که طی آن واحدها و عوامل انسانی از چگونگی عملکرد خود و تاثیر آن در کارایی سازمان و نظرات مسئولان در مورد نتایج بدست آمده بر اساس شاخص­های معرفی شده اطلاع کسب می­کنند . دلیل دیگری که می­توان بیان داشت این است که ارزیابی و اندازه­گیری سه امتیاز کلیدی را برای سازمان به ارمغان می­آورد که عبارتند از :

  • تسهیل در تعیین استراتژی و اهداف بلند مدت مشتری­مدار
  • تهیه اطلاعات برای پاسخ­گویی به ذی­نفعان
  • تأکید بر مشارکت عمومی کارکنان که هر کدام خود کلیدی برای پیشرفت و توسعه سازمانی هستند و می توانند بستر تغییرات سازمانی به سوی بهینه­گی باشند.

امروزه ما اطلاعات کمی در ارتباط با عملکرد سازمانی بویژه بخش عمومی و دولتی داریم و باید توجه داشت که ارزیابی عملکرد یک پدیده بسیار پیچیده است . دلیل اصلی آن است که بکارگیری آن هم برای مدیران و هم برای بخش های مورد ارزیابی یک معمای بزرگ خواهد بود. بویژه زمانی که پژوهش­های اساسی در برنامه­ها و نقش های استراتژیک سازمان دیده نمی­شود(Ho,2012).