اهداف برگزاری کارگاه‌های آموزشی

مرتفع شدن مسائل و مشکلات پیش روی صادرات و فراهم آوردن بستر مناسب برای توسعه آ‎ن نیازمند ارتقاء دانش متصدیان و ایجاد هماهنگی معنی‌دار و هدفمند بین تمام عوامل مؤثر است. به‌گونه‌ای که همه اجزای ذی‌ربط چون مجموعه‌ای واحد عمل کنند. طرح ملی ارتقاء پایدار صادرات غیرنفتی نیز تلاش داشت با تعامل و مشارکت در همراهی همه متصدیان امر صادرات با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، زمینه را برای رسیدن به اهداف زیر آماده سازد:

-ارتقاء دانش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و متصدیان درزمینه های مرتبط با صادرات.

2-ساماندهی و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی موردنیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌منظور تأمین اطلاعات و شناسایی پتانسیل‌های تولید و صادرات.

3-توضیح و شفاف ساختن قوانین، شیوه‌ها و مراحل به‌کارگیری آن‌ها، مشخص شدن نقایص قانونی و روش‌های تماس با دستگاه‌های اجرائی.

4-ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان یک منطقه و هر منطقه با سایر مناطق از طریق سیستم الکترونیکی و سایر طرق سهل‌الوصول.

5-ارائه کمک‌های فنی خاص افراد و مناطق مشخص، با همکاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان مجرب، مراکز بین‌المللی و کارشناسان موضوعی فنی.

6-تلاش برای کوتاه کردن مراحل، بهینه‌سازی، کاهش هزینه‌ها و پایدار کردن صادرات از طریق تشکیل گروه‌های کاری بین دستگاه‌ها.

7-فراهم آوردن زمینه‌های رقابت در ارائه خدمات مرتبط با صادرات.

8-زمینه‌سازی برای نیل به استراتژی صادراتی با در نظر گرفتن تمام جوانب امر.

9-پرهیز و جلوگیری از بروز مغایرت‌ها و دوباره‌کاری‌ها، اتخاذ راه‌حل‌های عملی مناسب و اصلاح قوانین.

پس از مشخص شدن اهداف آموزش باید در:

– محتوا[1] (چه مفاهیمی به مخاطب انتقال داده شود؟)

– روش‌ها[2] (چگونه می‌توان به مخاطب کمک کرد تا محتوای برنامه را بیاموزد؟)

– رسانه (چگونه می‌توان محتوا و روش هارابه مخاطب انتقال داد؟)

و روش‌های کاربردی آموزش (چگونه می‌توان به مخاطب کمک کرد تا آموخته‌ای خودرادرشغل به کار بندد؟) تصمیم‌گیری کرد.