در بسیاری از تستهای فیزیک کنکور مطالعات اصلی دو نوع گفتمان معلم به چالش کشیده شد. اولین ارتباط با ساخت اجتماعی دانش آموزان. جایی که این گفتمان بود مسئله ساز ، معمولاً مبتنی بر این فرض بود که برخی گروه های دانشجویی می توانند به عنوان دیگران و یا نمی آموزند. این گروههای دانشجویی معمولاً آن گروه بودند که در مدت زمان طولانی شکست را تجربه کرده و به همان اندازه سود نبرد دیگران از شیوه های سنتی تدریس و روابط آموزشی. این گفتمان ها در تستهای فیزیک کنکور هنگامی تغییر می کردند که معلمان تأثیر تمرین خود را بر روی آنها درک می کردند روابط با دانش آموزان خود را در کلاس و یا آنها روش های جدید یاد گرفته اند به تدریس آن تسریع در یادگیری دانش آموزان. هرچه تمرین آنها بیشتر متمرکز شد و دانش آموزان آنها با سرعت بیشتری یاد گرفتند ، آنها احساس گرایش بیشتری داشتند و به نوبه خود مجدداً مورد استفاده قرار می گرفتند در مورد رابطه تدریس و یادگیری. تغییر در انتظارات درباره آنچه ممکن است باشد ممکن است در چرخه های تکراری رخ داده باشد ، نه خطی. بررسی دقیق یک رویکرد محبوب برای پرداختن به انتظارات معلمان از طریق آن مجموعه معینی از رفتارهای تدریس نشان داد که حضور در این مسابقات یک دوره و تغییر رفتارها تأثیر کمی در انتظارات معلمان یا یادگیری دانش آموز انتظارات بالاتر را نمی توان مستقل از آنها آموخت یا تحمیل کرد.

در عوض تستهای فیزیک کنکور ، آنها با رویکردهای جدید تدریس و دانشجویی پیشرفت می کنند یادگیری بهبود می یابد. نوع دوم گفتمان غالب است که در بسیاری از حرفه ای ها به چالش کشیده شد فرصت های یادگیری مربوط به نحوه آموزش برنامه های درسی خاص به طور مؤثر. در ریاضیات و به طور خاص علوم اختلافات زیادی وجود دارد گفتمان غالب در مورد آنچه در یادگیری و تدریس و رویکردها حساب می شود در توسعه حرفه ای ارتقا پیدا می کند. تغییر درگیر حرکت فوکوس بود از حقایق ، رویه ها و حفظ کردن به فرآیندهای تحقیق و توسعه درک مفهومی دانش آموزان. هرچه معلمان در اجرای رویکردهای مبتنی بر استعلام مهارت بیشتری پیدا کردند ، و تعمیق یادگیری دانش آموزان ، شیوه هایی که معلمان فکر می کنند چه چیزی را تشکیل می دهند تدریس مؤثر در ریاضیات و علوم تغییر یافته است. خصوصیات رهبران مؤثر در مطالعات مدارس مدارس کاملاً واضح است ، نه آنهایی که خارج از سایت اتفاق افتادند ، گرچه همه مطالعات مدرسه مستقر در آن گزارش نشده اند نقش رهبران. رهبران مؤثر به طور فعال از یادگیری حرفه ای کارکنان خود پشتیبانی می کردند و بعضی مواقع خودشان شرکت می کردند.

نوشته ای دیگر :   ساخت حفاظ شاخ گوزنی به بهترین شیوه ممکن

فعالیت های آنها مطابق با تعدادی از تستهای فیزیک کنکور بود از دیدگاه های نظری در مورد رهبری ، و نه یک دیدگاه خاص. اکثر غالباً ، رهبران تضمین می کنند که ترتیبات سازمانی در این زمینه اعمال می شود معلمان با فرصت یادگیری ، دسترسی به تخصص و فرصت های مربوطه ملاقات برای پردازش اطلاعات جدید. در برخی مطالعات ، رهبران به طور خلاصه و منظم از این سازمان فراتر رفتند یک فرهنگ یادگیری در مدرسه ایجاد کرد ، جایی که آنها به عنوان یادگیرنده شرکت می کردند از سازمان دهندگان یادگیری دیگران. سومین راهی که رهبران فعالانه رهبری آن را انجام می دادند ، ایجاد دیدگاهی برای نتایج بود یادگیری حرفه ای چشم اندازها همیشه با نتایج بهتری برای دانش آموزان همراه بود و به اهداف یادگیری حرفه ای ، اهداف پیشرفت دانشجویی و کلی تر مرتبط است اهداف مدرسه آنها معمولاً با نوعی نظارت همراه بودند تا بررسی کنند آنها ملاقات کردند در بعضی مواقع ، این پاسخگویی ها دارای امتیاز بالایی بودند  ، که هر دو معلم نیز داشتند و ارتقاء دانش آموزان به آنها بستگی دارد.

دسته‌ها: برگزیده