تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

دانلود پایان نامه

یکی از مهم تری هدف ها در توسعه بانکداری الکترونیکی کاهش و در حالت مطلوب حذف الزام و اجبار برای مراجعه به شعبه بانک ها برای دریافت خدمات بانکی است. از این طریق از اتلاف وقت، هزینه و انرژی مشتریان و کارکنان شعبه بانک ها جلوگیری می شود و کارایی، کیفیت و سرعت خدمات به نحو مطلوبی بالا می رود. سامانه های بانکداری الکترونیکی تلاش می کنند وابستگی مبادله های مالی روزمره مردم را به ابزارهای پرداخت کاغذی مانند چک و اسکناس کاهش دهد و آنها را از نظر علمی و فرهنگی متقاعد کند. بهره برداری از بانکداری الکترونیکی برای آنها ارزش افزوده به همراه خواهد داشت توسعه سامانه های بانکداری الکترونیکی برای دولت ها نیز ارزش افزوده به همراه دارد چرا که باعث کاهش هزینه های مربوط به چاپ و نشر اسکناس می شود. به عنوان نمونه در کشور ایران سالیانه 700 میلیون اسکناس فرسوده نابود می شود برای تولید اسکناس های جدید هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد تومان صرف می شود. حذف درصدی از این هزینه می تواند کمک زیادی به اقتصاد کشور بکند. افزایش کیفیت و بازده سامانه های دریافت و پرداخت کنونی از دیگر برنامه هایی است که در اثر توسعه بانکداری الکترونیکی عاید مردم خواهد شد. یکی از مواردی که همیشه بر فرایند کاری بانک ها فشار وارد می کند وجود پیک های کاری ناشی از مراجعه متعدد مردم برای پرداخت هزینه های ادواری است. این هزینه ها که شامل قبوض، خدمات عمومی مانند: برق، گاز، تلفن، حق بیمه، پرداخت سود سهام و غیره هستند در صورتی که به وسیله سامانه های الکتریکی امکان پرداخت بیابند، درصد بالایی از حجم کاری شعبه ها را کاهش می دهند و در نتیجه باعث بالا رفتن کیفیت کار شعب خواهند شد. اشاعه عملی و فرهنگی ابزارهای پرداخت الکترونیکی مانند کارت های بانکی، دستور پرداخت الکترونیکی، پول الکترونیکی، چک الکترونیکی و توسعه تجارت الکترونیکی با استفاده از پشتوانه بانکی به ویژه توسعه پول الکترونیک برای تسهیل مبادله های مالی در محیط وب از جمله سایر هدف هایی است که بانکداری الکترونیکی دنبال می کند.

  • کاهش وابستگی مبادلات روزانه به ابزارهای پرداخت کاغذی مانند اسکناس و انواع چاپ
  • کاهش هزینه های مربوط به چاپ و نشر و نقل و انتقال اسکناس
  • اشاعه ابزار پرداخت الکترونیکی
  • اشاعه تجارت الکترونیکی( حسنی و همکاران، 1387، 21).

سیستم های پرداخت کارا از مولفه های اصلی اقتصاد ها و بازارهای مالی کارآمد و تسهیل کننده مبادله کالاها و خدمات و دارایی ها است. رشد پرداخت های الکترونیک می تواند هزینه منابع سیستم پرداخت کشور ایالات متحده در سال 1995 حدود 225 بیلیون دلار برآورد شده که معادل سه درصد تولید ناخای داخلی اش یا 3000 دلار به ازای هر خانوار در این سال است و از آنجاییکه هزینه اکثر پرداخت های الکترونیک تنها حدود یک سوم تا نصف هزینه پرداخت غیرنقدی کاغذی است، روشن است که اگر سیستم پرداخت به سمت الکترونیکی شده حرکت کند و هزینه اجتماعی آن می تواند به طور چشمگیری کاهش یابد(Humphery and et al., 2000: 21).

مقاله : بانکداری الکترونیکی و کاربرد کارتهای بانکی

مقاله :  بانکداری الکترونیک در ایران موانع، مشکلات و چالش ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن

از سوی دیگر در نظام بانکی، انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهمترین عنصر موفقیت در رقابت بانکها محسوب می شود و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کنندۀ این رقابت ، ارزش بسیار زیادی برای فناوری و سرعت و در درجۀ بعدی تخصص فنی بانکها قایل هستند بانکها سالانه هزینه های زیادی برای ارتقا و بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) سرمایه گذاری می کنند. این سرمایه گذاریها را دردو زمینه می توان دسته بندی کرد که عبارتند از:

فناوری ارتباطات:فناوریهایی که بانکها، کارمندان و مشتریان را قادر ساخته است تا اطلاعات مالی را ارسال و دریافت نمایند . شامل خدمات تلفن، تلفنبانک، پست الکترونیکی، شبکۀ اتحادیۀ جهانی مخابرات مالی بین بانکی سوئیفت و شبکۀ داخلی شتاب و …)

فناوریهای پردازش و استقرار نرم افزارهای مختلف :شامل فناوری تحلیل و ذخیر ه سازی داده ها، استقرار نرم افزارهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حسابداری و حسابرسی و غیره) کانالهای فروش الکترونیکی (دستگاه های خودپرداز، ماشینهای نقطه فروش و پایانۀ شعب)

لذا، مطالعۀ میزان اثربخشی این هزینه های صورت گرفته بر عملکرد بانکها ضروری به نظر می رسد. در این میان یکی از شاخصهایی که عملکرد بانکها را نشان می دهد، سودآوری آنها است. با توجه به مطالب ذکر شده، بررسی میزان اثرگذاری سرمایه گذاریهای صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات مستلزم جمع آوری داده های متعددی در زمینۀ استقرار دستگاههای خودپرداز، پایانۀ فروش و شعب و همچنین استقرار نرم افزارهای مدیریت خطر، کنترل داخلی و حسابداری می شود که بانکهای مختلف تجاری در ایران طی سالهای اخیر سرمایه گذاریهای کلانی را انجام داده اند (اسدزاده و کیانی، 1391، 183).