پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان شعب بانک ملی شرق فارس

دانلود پایان نامه

گستره علوم و فناوری روز به روز وسیع‌تر می‌شود. در سال‌های واپسین قرن بیستم دنیای علوم آبستن نوزادانی بود که در پرتو آن، قرن بعدی با فرزندان و مفاهیم جدیدی روبرو شد. یکی از این فرزندان و مفاهیم جدید در حوزه علوم مدیریت، مدیریت دانش بود. مدیریت دانش کم کم توانست بعد از گذشت چندین دهه به موضوع مهمی‌در حوزه مدیریت، علی الخصوص کسب و کار مبدل شود. به طور کلی خاستگاه مدیریت دانش در حوزه اقتصاد و تجارت و بالطبع اقتصاد دانش محور و توجه سازمان‌ها به دانش می‌باشد.

کارل اریک سیوبی، حسابدار سوئدی در دهه 1980 میلادی، زمانی که مشغول ارزیابی ترازنامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی بود متوجه نکته جالبی شد: بسیاری از این شرکتها پس از انجام عملیات طولانی حسابداری، ارزشی در حدود چند کرون نشان می‌دادند، حال آن که قیمت واقعی این شرکتها که سهام‌داران حاضر به فروش آن بودند، بسیار بیشتر از آنچه بود که سرمایه حسابداری نشان می‌داد. سیوبی پس از بررسی‌های مختلف متوجه گردید که بخش اعظم این اختلاف به سرمایه‌های دانشی درون سازمان برمی‌گردد و برخاسته از توان دانشی این سازمان در حل مسائل تخصصی‌شان است. همان چیزی که آن را سرمایه ناملموس می‌دانیم اما در ترازنامه‌های حسابداری، چیزی به این نام نمی‌توان یافت. فعالیت‌های سیوبی و پس از آن بک من، نانوکا، ویگ و افراد دیگر باعث گردید که توجه مدیران شرکتها و سازمان‌های مختلف به ساماندهی این سرمایه‌های ناملموس معطوف شود (فرج پهلو و آخشیک، 1387، ص 4).

پیدایش مفهوم مدیریت دانش به دنبال طرح «مفهوم سازمان آموزنده » بود. مفهوم سازمان آموزنده را پیتر سنگه نخستین بار با انتشار اثری به نام رشته پنجم یا هنر و عمل سازمان آموزنده مطرح کرد و به قولی با این کار خود نه تنها نفوذ عظیمی‌در حوزه مدیریت دانش ایجاد کرد بلکه پارادایم جدیدی نیز برای نظریه مدیریت و سازمان عرضه کرد (افشار زنجانی و نوذری، 1383، ص 66).

در اواسط دهه نود میلادی رویدادها و پیمان‌های متعددی پدید آمد. لیف ادوینسون  به اولین مسئول دانش در جهان تبدیل شد (فراپائولو، 1388، ص 49). دانشمندان ژاپنی نانوکا و تاکه اوچی در سال 1995 کتاب شرکت دانش آفرین را منتشر کرده و مفاهیم جدیدی را در این حوزه ایجاد کردند. کم کم در سال‌های میانی دهه نود مدیریت دانش موضوع داغ کنفرانس‌های مدیریتی و تجاری شد. مدیریت دانش از اواخر دهه 1970 بعد از آن که دانیل بل، اطلاعات و دانش را به عنوان یکی از مشخصه‌های اصلی قرن بیست و یکم قلمداد نمود و ارزش دانش را در عصر فراصنعتی در مقابل ارزش کار متعلق به عصر صنعتی مطرح نمود، از اهمیت خاصی برخوردار گردید. با نزدیک شدن به اواسط دهه 1980، با گسترش اینترنت، شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در این حوزه به فعالیت پرداختند. شبکه بین‌المللی مدیریت دانش در اروپا و مجمع مدیریت دانش ایالات متحده شکل گرفت. در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم مدیریت دانش برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و علل دستیابی به قدرت و توسعه درآمد (لیبووتیز، 1388، ص 9).

پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش

متن کامل در سایت زیر