دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

-6- دامنه پژوهش

یکی از شرایط موفقیت هر پژوهشی تعیین دامنه پژوهش می‌باشد چراکه انجام پژوهش به صورت کلی و عام تا حدی غیر عملی بوده و اگر هم بتوان آن را انجام داد از نتایج جامعی برخوردار نخواهد بود.

لذا بایستی کوشش نمود که پژوهش را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در این فصل به قلمرو پژوهش از سه بعد پرداخته می‌گردد.

1-6-1- قلمرو موضوعی

مباحث مربوط به این پژوهش از نظر قلمرو موضوعی به مطالعه تأثیر ویژگیهای کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی می­پردازد.

1-6-2- قلمرو مکانی

محدوده مکانی پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-6-3- قلمرو زمانی

در این پژوهش از نظر زمانی، دوره زمانی سال‌های 1388تا 1391 مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها

مؤسسه حسابرسی (تعریف مفهومی):

مؤسسه حسابرسی عبارت می باشد از شراکت حداقل سه نفر حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که معمولاً به صورت تضامنی به ثبت می رسد(قاسمی،1392).

مؤسسات حسابرسی دارای ویژگی هایی هستند که تعاریف مفهومی آن‌ها به توضیح زیر می‌باشد:

  • اندازه مؤسسه:

مؤسسه واحدی می باشد که با نام و هدف معیین در مالکیت بحش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی می‌پردازد و طرف معامله واقع میشود. مؤسسه را واحد اقتصادی نیز میگویند[1].

کمک می‌گیرد به‌گونه‌ای که بتوان در هنگام بازبینی (ارزیابی مجدد برنامه‌ها) با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت ها، پروژه را به نزدیک‌ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند[2].

مؤسسه حسابرسی (تعریف عملیاتی):

مؤسسات حسابرسی دارای ویژگی‌هایی هستند که با هفت شاخص قابل اندازه‌گیری هستند:

[1] http://socialstudies.persianblog.ir

[2]http://vista.ir

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه