طرح ارتقاء پایدار صادرات غیرنفتی

این طرح در مهرماه سال 1377 به‌صورت مشترک به‌وسیله وزارت بازرگانی به نمایندگی معاونت بازرگانی

خارجی وقت و دفتر عمران ملل متحد[1] به اجرا درآمد. کارگاه‌های این طرح در استان چهارمحال و بختیاری از نیمه دوم سال 1379 عملاً برگزار شد این طرح بر اساس مفاد مندرج در سند تبادل شده فی‌مابین سه هدف عمده را دنبال می‌کرد که عبارت‌اند از:

الف – کمک به افزایش دانش و بینش صادرکنندگان کالاهای صادراتی و سعی در تغییر روش‌ها از روش‌های سنتی به روش‌های قابل‌استفاده در نظام تجاری حاکم برجهان تجارت.

ب – بازبینی قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرائی تصویب‌شده و بررسی قابلیت‌های اجرائی آن‌ها و سعی در عملیاتی نمودن قوانین و درنهایت پیشنهاد قوانین و دستورالعمل‌های جدید در جهت نیل به استراتژی‌های اعلام‌شده.

ج – تحقیق و بررسی استراتژی‌های قبلی اعلام‌شده و تهیه و تدوین یک استراتژی عملیاتی مشخص در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی به‌نحوی‌که از تکرار و دوباره گوئی پرهیز گردد