پایان نامه : فوائد مدل‌های رفتار خرید مصرف‌کننده به صورت آنلاین

– ارائه یک دیدگاه منسجم و کلی از رفتار مصرف‌کننده

2- کمک به شناسایی انواع اطلاعات

3- اجازه کمی­سازی متغیرها

4- ارائه چهارچوبی برای بخش بندی بازار

5- تسهیل توسعه استراتژی‌های تجاری.

محدودیت‌های مدل‌های رفتار خرید مصرف‌کننده

علیرغم این مزایا، مدل‌ها محدودیت‌هایی نیز دارند:

1- تمام تصمیمات خرید پیچیدگی یکسانی ندارند. یک مدل مشابه را نمی‌توان هم برای یک تصمیم خرید پیچیده و هم برای یک خرید از روی عادت به کار برد.

2- آن‌ها معمولاً عوامل رایج فرآیند تصمیم‌گیری را شناسایی می‌کنند.

3- عواملی که در مدل هستند ممکن است ضرورتاً در همه محصولات مهم نباشند.

4- مدل‌ها نمی‌توانند به‌طور برابر برای همه افراد یک بازار مناسب باشند.