دانلود پایان نامه

* قابلیت سازگاری( مدیریت تغییر) :

1- آزمون­واقعیت( اعتباریابی احساسات­مان و فکر کردن به واقعیت خارجی)

2- انعطاف­پذیری( مقابله با تغییر روزمره در زندگی و سازگار شدن با آن)

3- حل مسأله( ایجاد راه حل­های کارآمد برای مشکلاتی که ماهیت درون­فردی یا میان­فردی دارند)

* خلق­کلی( خود­انگیختگی) :

1- خوش­بینی( داشتن دید و نگاهی مثبت به جنبه روشن­تر زندگی)

2- شادی( احساس رضایت از خود، دیگران و زندگی در کل)