دانلود پایان نامه

سرور 3kv(1دستگاه)
4)UPS پشتیبان مرکزی ساختمان 5kv(4 دستگاه)
5) سوئیچ 48 پورت D-Link(4 دستگاه)
2- سیستم جامع شهرسازی و نوسازی:
یکی از این سیستم‌های نرم افزاری، سیستم جامع شهرسازی و نوسازی است که طبق سند راهبردی شهرهای پایلوت ازجمله مرند موردنیاز است. شهرداری مرند،‌ کلیه امور مربوط به طراحی سیستم‌های مورد نیاز خود را که مهمترین سیستم نرم‌افزاری در شهرداری الکترونیکی است به شرکت‌های خصوصی معتبری واگذار نموده است. از روند اجرای این‌کار می‌توان به ورود اطلاعات 32000 ملک ممیزی شده از مجموع 35000 ملک و یا 95% امور مربوط به بایگانی الکترونیکی مشتمل بر 35000 پرونده ملکی اشاره نمود ‌و نیز کلیه موارد مربوط به طراحی پروانه ساختمان، گواهی عدم خلافی و…. طراحی شده است.
پورتال شهرداری مرند:
پورتال این شهرداری به آدرس www.marand.ir توسط شرکت داده‌پردازی دوران طراحی شده است که در آن اطلاعاتی راجع به سابقه تاریخی- سیاسی شهر مرند، شورای شهر مرند، شهرداری شهر مرند و کارکنان آن، مناقصه‌های شهرداری، امکان برقراری ارتباط با شهرداری و ارائه نظرات، اطلاعات درباره مدارک لازم برای حمل و نقل و صدور پروانه کار و…. وجود دارد.
سیستم جامع اداری و مالی:
شهرداری مرند فاقد سیستم جامع اداری و مالی می‌باشد.
سیستم جامع مدیریت آرامستان‌:
یکی دیگر از سیستم‌های نرم‌افزاری موردنیاز برای تحقق و دستیابی به شهرداری الکترونیکی طبق سند راهبردی شهرداری‌های پایلوت، وجود سیستم جامع مدیریت آرامستان‌ است که به دلایل مذهبی و فرهنگی، مدیریت آرامستان یکی از مدیریت‌های مهم در بدنه سازمان شهرداری است. در شهرداری مرند اقدامات اولیه برای طراحی و پیاده‌سازی آن انجام شده است.
اقدامات لازم دیگر
تکنولوژیVPN یک شبکه خصوصی مجازی است که ارتباطی کپسوله شده، ‌رمزنگاری شده و تصدیق شده را با استفاده از سیستم مسیر یابی و ‌از طریق یک شبکه عمومی مثل اینترنت،‌ایجاد و مدیریت می‌کند. بنابراین برقراری ارتباط توسط تکنولوژیVPN، ‌امکان برقراری ارتباطی امن و کم‌هزینه را ایجاد می‌کند‌. ‌شهرداری مرند، ‌اقدامات لازم جهت اتصال به شبکه VPN ‌(جهت خرید تجهیزات و هماهنگی با استانداری) را انجام داده،‌ اما به علت مشکلاتی، هنوز راه اندازی نگردیده است.
نتیجه‌گیری:
بطور کلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری مرند به علت جابجایی مکانی ساختمان شهرداری دارای مشکلاتی درمرحله عملیاتی شدن، است. ‌اما اقداماتی نظیر تاسیس ‌مرکز آموزش‌های شهروندی ‌به منظور توانمند‌سازی شهروندان به علوم کامپیوتری و ارتقای فرهنگ شهرنشینی صورت گرفته است که اقدامی موثر در جهت پیاده‌سازی و استقرار شهرداری‌الکترونیکی و برخورداری از مزایای آن می‌باشد.‌ زیرا موجب آشنایی و علاقمندی شهروندان با فناوری اطلاعات و استفاده از خدمات الکترونیکی می‌شود. از مهمترین مشکلات پیش‌روی توسعه فناوری اطلاعات دراکثر کشورها و بخصوص ایران، کمبود نیروی کار متخصص در این حوزه می‌باشد. در این شهرداری نیز یکی از مهمترینن مشکلات، کمبود شدید نیروی کار متخصص فناوری اطلاعات است که این امر موجب کندی حرکت در رسیدن به شهرداری الکترونیکی شده است. از دیگر نقاط ضعف در شهرداری الکترونیکی مرند، عدم بروزرسانی مناسب اطلاع رسانی از طریق پورتال شهرداری می‌باشد. به دلیل کمبود شدید نیروی کار متخصص- شهرداری شهر مرند، تبلیغات جامع و کامل به منظور فرهنگ‌سازی بهتر و آشنایی بیشتر شهروندان با خدمات الکترونیکی برای پیشروی سریع‌تر در جهت پیاده‌سازی شهرداری ‌الکترونیکی فراهم نموده است و با ارائه این خدمات به صورت امن و آسان و کاربردی،‌‌ سبب گرایش هر چه بیشتر مردم به استفاده از این سیستم‌ها شده است.
بخش چهارم: ارزیابی بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی
2-16- مقدمه
با پدیدار شدن شبح “تقسیم بندی دیجیتال” رهبران جهانی دولت ها، شرکت ها و سازمان های شهری به دنبال مهار قدرت فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهت توسعه هستند. برای استفاده موثر از ICT، یک کشور باید در زمینه زیرساختها، دسترسی گسترده جمعیت به ICT و بستر قانونی و تنظیمی آمادگی الکترونیکی داشته باشد. رهبران کشورهای در حال توسعه می توانند ارزیابی آمادگی الکترونیکی را جهت تسهیل اندازه گیری و طراحی برنامه های یکپارچه سازی‌ ICT بکار برند. این امر به آنها کمک می‌کند تا تلاشهایشان را متمرکز کرده و مناطقی را که به کمک خارجی نیاز دارند، مشخص کنند. ضمن اینکه در این خصوص گستره‌ای از ابزارهای ارزیابی برای اندازه گیری آمادگی الکترونیکی یک کشور یا یک اقتصاد ایجاد شده است. این ابزارها بنحو وسیعی از تعاریف و روشهای مختلف آزمون آمادگی الکترونیکی استفاده می‌کنند و ارزیابی‌ها بنحو شایانی در اهداف و نتایج با هم تفاوت دارند.
از طرف دیگر با توجه به نقش بنیادی و کلیدی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در تسهیل فرآیند گذار و تغییر سازمان ها و با توجه به دغدغه گسترش شکاف دیجیتالی در جهان، اکثر کشورها تلاش فزاینده ای انجام داده اند تا به وسیله این فناوری ها بتوانند وضعیت و موقعیت اجتماعی خود را بهبود بخشند. بنابراین به منظور دستیابی به این اهداف سازمان ها بایستی با سرعتی چشمگیر برای توسعه قابلیتهای خود (از جنبه های مختلف فنی و سازمانی ) برنامه ریزی کنند و به توسعه ظرفیت های موجود خود بپردازند. برای استفاده اثر بخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، می بایستی یک کشور از جهت زیر ساخت ها، میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات درسطح گسترده جمعیت، و اثر چارچوب های قانونی و حقوقی بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای بسترهای توسعه الکترونیکی باشد.
رهبران کشورها، شرکت ها و سازمان های در حال توسعه می توانند از ابزار ارزیابی بسترهای توسعهالکترونیکی جهت اندازه گیری و برنامه ریزی برای انسجام و یکپارچه سازی کمک گیرند. این امر به آنها کمک می کند تا بر تلاشها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزه هایی را مورد شناسایی قرار دهندکه نیازمند برنامه ریزی، پشتیبانی و سرمایه گذاری می باشند.
بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی توانایی پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در جوامع است. اهمیت ارزیابی الکترونیکی ناشی از تفاوت در میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف و ایجاد شکاف دیجیتالی است.
کشورها می توانند با استفاده از مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی وضعیت موجود خود را از ابعاد مختلف با یک روش منسجم و جامع اندازه گیری کنند و سپس با توجه به نتایج این ارزیابی برنامه ریزی کنند.
ارزیابی بسترهای استقرار و توسعه الکترونیک در زمینه های متفاوت برای افراد متفاوت می تواند معانی متفاوتی داشته باشد و برای اهداف متفاوتی استفاده شود. ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی یک ابزار ارزیابی است که می تواند برای اندازه گیری نرخ انتشار فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
از اهداف نیل به ارزیابی بسترهای استقرار و توسعه الکترونیک باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فنی و حقوقی می‌توان به اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتال، ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و اهداف اجتماعی چون کاهش شکاف دیجیتالی، بهره‌مندی افراد و سازمان‌ها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره کرد.
در طی سالهای گذشته، تعداد زیادی از مدلهای ارزیابی بسترهای توسعهالکترونیکی کشورها در سطح کلان توسط سازمانهای مختلف، توسعه و ایجاد شده است. بهطور کلی، هر کدام از این مدلها به دنبال این هستند که یک جامعه یا اقتصاد تا چه اندازه برای بهرهگیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک بسترهای توسعه دارد. نگاه دقیقتر به این مدلها نشان میدهد که هر کدام از آنها تعاریف متفاوتی را برای بسترهای توسعه الکترونیکی ارائه دادهاند و شیوههای مختلفی را برای سنجش بسترهای توسعه الکترونیکی به کار میبرند.
2-17- مفهوم بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی
منظور از بسترهای توسعه الکترونیکی توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در جوامع می باشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمانها تاثیر گذار است که ضروری است که به دقت در این پروژه برای سازمان شهرداری مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.
گروه همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) کشوری را آماده الکترونیکی می‌داند که دارای تجارت آزاد، صنعت قانون‌مند، سهولت در صادرات و هماهنگ با استانداردهای دولتی و توافق‌نامه‌های تجاری است.
مطابق تعریف ارایه شده در پروژه سیاستگذاری سیستم‌های کامپیوتری (CSPP) یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی، جامعه‌ای است که دارای سرعت بالای دسترسی به شبکه در یک بازار رقابتی، دسترسی و استفاده پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس، ادارات دولتی، بنگاه‌های اقتصادی، خانه‌ها و مراکز بهداشتی است. در چنین جامعه‌ای امنیت و حریم خصوصی افراد هنگام بهره‌گیری از روش‌های الکترونیکی تامین شده و سیاست‌های دولتی از کاربری و اتصال به شبکه‌های کامپیوتری حمایت می‌کنند.طبق تعریف مرکز توسعه بین‌المللی در دانشگاه هاروارد (CID) یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی مجهز به زیرساخت‌های فیزیکی ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه مخابراتی با پهنای باند وسیع، دسترسی مطمئن و قیمت مناسب است.در چنین جامعه‌ای روش‌های الکترونیکی در تجارت به کارگیری شده و دارای بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبی است، در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی، دارای محتویات بومی و غنی و سازمان‌های برخط است، در بخش‌های دولتی، خدمات دولت الکترونیکی به کارگیری می‌شود. (یعقوبی، 1386)
از طرف دیگر منظور از بسترهای توسعهالکترونیکی شهرداری، توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای مرتبط با آن در شهرداری می باشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء سطح بسترهای توسعهالکترونیکی در شهرداری تاثیر گذار است که ضروری است به دقت در این پروژه مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.
یک شهرداری با بسترهای توسعهالکترونیکی، دارای سرعت بالا در دسترسی به اطلاعات و رضایت کامل از کاربردهای فاوا در مناطق، معاونتها، سازمانها، مراکز خدماتی وجود دارد. حفظ حریم خصوصی کاربر و امنیت اتصال وجود داشته باشد و سیاست های شهرداری در جهت طرفداری از افزایش و توسعه دسترسی و استفاده از شبکه در سطح جامعه است. ارزیابی وضع موجود از نظر بسترهای توسعهالکترونیکی در شهرداری، مقدمه‌ای برای برنامه‌ریزی و نیل به وضع مطلوب خواهد بود.
2-18- اهداف مرتبط با بسترهای استقرار و توسعه الکترونیکی
از اهداف نیل به آمادگی الکترونیکی باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فنی و حقوقی می‌توان به اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتال، ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و اهداف اجتماعی چون کاهش شکاف دیجیتالی، بهره‌مندی افراد و سازمان‌ها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره کرد.برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدل‌های متفاوتی از جمله CSPP, CID, APEC, MOSAIC, EIU و ITU وجود دارد که شاخص‌ها و روش‌های متفاوتی را برای سنجش آمادگی الکترونیکی ارایه داده‌اند. وجود مدل‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی موجب برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ورود هوشمندانه به عصر

دیدگاهتان را بنویسید