منابع و ماخذ پایان نامه چشم انداز، ارائه خدمات، سطح مهارت

دانلود پایان نامه

راهبردی را تدوین کرده که بر اساس آن دولت الکترونیکی و ارائه خدمات به شهروندان و توسعه سریع فنّاوری اطلاعات را افزایش میدهد. براین مبنا چشم انداز این شهر عبارت است از: تبدیل شدن سئول به برترین شهر تمیز و جذاب با دولت الکترونیکی قوی در جهان. (گزارشی از اجرای طرح تکفاب در ایران، 1386)
برای تحقق این چشم انداز مهمترین راهبردهای شهرداری سئول عبارت است از:
* تشویق و ترغیب شهروندان به حضور برخط در اداره شهر
* کاهش شکاف دیجیتالی میان شهروندان
* ارتقای بهبود روشهای اجرایی و اداری با استفاده از فنّاوری اطلاعات
* استفاده مؤثر از سیستمهای اطلاعاتی
* تقویت همکاریهای بین المللی
* ترویج و گسترش بازارهای داخلی
* تقویت مدیریت شهری مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی
* یکپارچه سازی شبکه داخلی شهر سئول
یکی از ویژگی های بارز برنامه راهبردی شهر سئول توجه به توسعه و ایجاد شهر مجازی است به طوری که این شهر مجازی دارای فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته و ابزارهای چند رسانه ای و سرگرمی خواهد بود. از این رو شهر سئول در مقایسه با سایر شهرها برای رسیدن به رشد اقتصادی به توسعه صنعت محتوای دیجیتالی پرداخته است. صنعت محتوای دیجیتالی عبارت است از: ساخت و تولید ابزارهای چند رسانه ای، بازیهای رایانه ای و ویدئویی و….
2-13-5- شهرداری دیجیتالی کوالالامپور
کوالالامپور با جمعیت حدود 6/1 میلیون نفر پایتخت، مرکز اقتصادی، سیاسی و آموزشی کشور مالزی است. شهر کوالالامپور رشد اقتصادی و اجتماعی سریعی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. در سال 2007 میلادی تولید ناخالص سرانه این شهر در حدود 10000 دلار بوده است. بخش گردشگری نقش مهمی را در حیات اقتصادی این شهر ایفا میکند و کوالالامپور تلاش کرده تا مکانهای جذب گردشگرخویش را توسعه دهد.
شهر کوالالامپور برای پیشرفت سریعتر، چشم انداز 20 ساله ای را تدوین کرده، که در آن به بخش فنّاوری اطلاعات نیز توجه ویژهای داشته است و از آن به عنوان ابزار پیشرفت استفاده میکند.چشم انداز این شهر عبارت است از: در سال 2020 شهر کوالالامپور تغییرات مثبت زیادی را در محیط فیزیکی و زندگی مردم خواهد داشت، همچنین به فراهم سازی محیطی با کیفیت بالای زندگی و جذاب برای کسب وکار و گردشگر متعهد می شود.
برخی راهبردهای شهر کوالالامپور برای دستیابی به چشمانداز خود عبارت است از: (Colin Buchanan and Partners & Urban Cultures, 2006)
* فراهم سازی امکانات مناسب ارتباطاتی
* ایجاد ساختارهای کارآمد شهری
* افزایش رقابت در اقتصاد جدید دیجیتالی
چشم انداز و اهداف شهر کوالالامپور با هدف ایجاد برقراری تعادل بین تمامی بخشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط جامعه شکل گرفتهاست. براساس این راهبرد کوالالامپور تلاش میکند تا زندگی با کیفیتی را برای شهروندانش فراهم آورد و از سویی دیگر بهترین مکان رقابتی را برای کسب وکارها فراهم آورد. برخی سیاستهای شهر کوالالامپور برای اجرای این برنامه عبارتند از:
* افزایش ابزارهای چندرسانهای و توسعه زیرساختها برای ایجاد شهرهای مجازی
* فراهمسازی زیرساختهای ارتباطی مناسب بین شهرداری و شهروندان برای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیکی
* افزایش بخشهای تحقیق و توسعه برای حضور مناسب در اقتصاد جدید
* تدوین چارچوب های امنیتی لازم برای حمایت از مالکیت فکری و نوآوری
* حمایت از تشکیل مؤسسات و شرکتهای خصوصی به منظور افزایش فرصت های شغلی
* افزایش آموزش استفاده از خدمات فنّاوری اطلاعات به شهروندان و ارتقای سطح مهارتهای نیروی کار
* افزایش خدمات، امکانات و سرمایه گذاریها برای توسعه اقتصاد دانش بنیاد
مطالعه برنامه راهبردی این شهر نشان می دهد که مسئولان این شهر بر دو مؤلف? اصلی شامل: تغییر روشهای سازمانی و بهبود مداوم زیرساختها، تمرکز کرده اند که بودجه کافی برای این امر را از طریق جذب سرمایه گذاریهای و توسعه صنعت گردشگری فراهم می کنند.
2-13-6- برنامه شهرداری دیجیتالی سنگاپور
کشور سنگاپور شامل 63 جزیره است و شهر سنگاپور مهمترین جزیره این کشور محسوب می شود. سنگاپور یکی از پیشرفته ترین و ثروتمندترین شهرهای آسیا است. براساس آمار سال 2007 میلادی میزان تولید ناخالص سرانه این شهر در حدود 49000 دلار بوده است. این شهر چهارمین شهر برتر جهان در میزان سرمایه گذاری خارجی پس از شهرهای نیویورک، لندن و توکیو محسوب می شوند. براساس آمارهای سال 2007 میلادی میزان سرمایه گذاری خارجی در این شهر در حدود 177 میلیارد دلار بوده است. جمعیت این شهر 84/4 میلیون نفر است. شهر سنگاپور دارای صنعت گردشگری پر رونقی است، به طوری که بر اساس آمارهای سال 2006 این شهر در حدود 7/9 میلیون گردشگر خارجی داشته است. شهر سنگاپور از نظر جذب گردشگر در آسیا بعد از شهرهای هنگ کنگ، شانگهای و توکیو قرار دارد. (Ameli, 2004) (Dieberger, 1998)
شهر سنگاپور طی دهه اخیر به شدت بر الکترونیکی کردن خدمات خود افزوده است به طوری که جزء پیشرفته ترین شهرهای جهان در عرصه دولت الکترونیکی محسوب می شود.از این رو برنامه راهبردی این شهر حول رقابت با سایر شهرهای برتر جهان در عرصه فنّاوری اطلاعات متمرکز است و مسئولان شهر تلاش می کند تا خدمات الکترونیکی متنوعی را با کانالهای ارتباطاتی گوناگون به شهروندان ارائه دهند. بر این اساس چشم انداز دولت الکترونیکی شهر سنگاپور این است که تا سال 2010 میلادی به عنوان بهترین شهرداری دیجیتالی در جهان تبدیل شود به طوری که شهروندان جامعه را از طریق ابزارهای فنّاوری اطلاعات به یکدیگر مرتبط می کند و خدمات دولتی بسیاری را از این طریق به شهروندان ارائه می دهد. براساس این چشم انداز، شهرداری سنگاپور تلاش می کند تا سال 2010 میلادی شهرداری هوشمندی را فراهم کند تا از این طریق تمامی نیازهای شهروندان را با کیفیت بالا و در اسرع وقت برآورد. شهرداری سنگاپور تلاش می کند تا سال 2010 به اهداف زیر دست یابد:
* خدمت به جامعه و ایجاد رضایتمندی کامل شهروندان
* تبدیل شدن به عنوان یکی از مراکز کسب وکار الکترونیکی
برنامه های راهبردی شهرداری سنگاپور برای رسیدن به چشم انداز و اهداف خود عبارت است از:
* افزایش دسترسی به خدمات الکترونیکی سازمان ها
* افزایش ظرفیت و هم افزایی در دولت
* افزایش مزیتهای رقابتی
* توسعه کسب وکار الکترونیکی در بخشهای خصوصی و دولتی
* پیشگامی در توسعه و ایجاد نوآوری در بخش فنّاوری اطلاعات
* توسعه آموزش الکترونیکی
* کاهش شکاف دیجیتالی در شهر
برخی برنامه ها و اقدامات مهم شهرداری سنگاپور عبارتند از:
* افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به کسب وکارها و سازمانها و تشویق و ترغیب بیشتر شهروندان به دسترسی و استفاده از اشکال متنوع خدمات الکترونیکی
* افزایش همکاری بین کسب وکارها و سازمان در ارائه سریع تر خدمات به شهروندان
* گسترش و ترویج محیط الکترونیکی که سواد دیجیتالی جامعه را ارتقا دهد
* ایجاد و توسعه مؤسسات اعطای گواهی های دیجیتالی
* گسترش امنیت زیرساختهای فنّاوری اطلاعات و فراهم سازی شبکه‌های ارتباطاتی قابل اعتماد
* حمایت از بخش تحقیق و توسعه
* ارائه پیشنهادات و نظرات به دولتمردان به صورت برخط و تبادل نظر با آنها
2-13-7- شهرداری دیجیتالی نیویورک
شهر نیویورک بزرگترین و سومین شهر پر جمعیت ایالات متحده آمریکا است.جمعیت این شهر در سال 2008 میلادی در حدود 5/19 میلیون نفر بوده است. شهر نیویورک یکی از شهرهای بزرگ اقتصادی جهان است به طوری که در سال 2007 میلادی حجم صادرات این شهر در حدود 1/71 میلیارد دلار بوده است و میزان تولید ناخالص این شهر در سال 2008 میلادی در حدود 1.284 میلیارد دلار بوده است که در حقیقت سومین شهر با تولید ناخالصی بالا بعد از کالیفرنیا و تگزاس است. همچنین میزان تولید ناخالص سرانه این شهر در سال 2007 میلادی در حدود 53000 دلار بوده است. شهر نیویورک مرکز اقتصاد ایالات متحده آمریکا و مرکز بورس نیویورک بزرگترین مرکز تبادل بورس و سهام در دنیاست به طوری که بسیاری از شرکتهای مهم در این بورس سرمایه گذاری کرده اند2.
شهرداری این شهر نیز همگام با دیگر شهرهای جهان برای پیشرو ماندن در عرصه اقتصادی از فنّاوریهای نوین بهره می گیرد و لذا برنامهای راهبردی برای رسیدن به اهداف خود تدوین کرده است. برنامه دیجیتالی شهر نیویورک بر شفافیت اداری، پاسخگویی مسئولان و دسترسی به تمامی خدمات دولتی متمرکز است و شهرداری این شهر تلاش می کند تا از طریق برنامه های فنّاوری اطلاعات به اهداف فوق دست یابد. برخی برنامه های راهبردی شهرداری دیجیتالی نیویورک عبارتند از3:
* تسهیل جریان کاری خودکار و تبادل اطلاعات در میان عملیات و فعالیتهای سازمانها
* گسترش خدمات بر خط و افزایش سیستمهای پشتیبانی
* بهبود نقل و انتقالات مالی شهر از طریق سیستمهای هماهنگ و یکپارچه
* توسعه و گسترش تجزیه و تحلیل داده ها و قابلیتهای گزارش گیری در بهبود قابلیتهای پاسخگویی
* استفاده از ابزارهای چندرسانه ای برای توسعه آموزش الکترونیکی
* تقویت سیستمها و فرایندهای موجود به منظور بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد منابع قابل اعتماد از داده ها
* توسعه ابزارهای خودکار به منظور بهبود وکارایی کیفیت اطلاعات و یکپارچگی آن در میان سازمانهای مختلف
* فراهم سازی و توسعه راه حلهای فنّاوری برای ارزیابی و گزارش گیری عملیات سازمان
2-14- مقایسه و تحلیل شهرداریهای دیجیتالی
در بخشهای پیشین برنامه های راهبردی شهرداریهای دیجیتالی در شهرهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به برنامه های راهبردی دیجیتالی شهرهای مذکور می توان شهرداریهای دیجیتالی را به دو دسته شهرداریهای تندرو و شهرداریهای پیشتاز تقسیم کرد. جدول 2-2 و 2-3 جمعیت و میزان تولید ناخالص سرانه شهرهای تندور و پیشتاز را نشان میدهد.
جدول2-2: جمعیت و تولید ناخالص سرانه شهرهای تندرو
تولید ناخالص سرانه(سال 2007 میلادی)
جمعیت (سال 2007 میلادی)
شهرها
30000 دلار
7 میلیون
هنگ کنگ
19000 دلار
5/10 میلیون
سئول
10000 دلار
6/1 میلیون
کوالالامپور
29500 دلار
2 میلیون
آکلند
8000 دلار
17 میلیون
پکن
جدول 2-3: جمعیت و تولید ناخالص سرانه شهرهای پیشتاز
تولید ناخالص سرانه(سال 2007 میلادی)
جمعیت (سال 2007 میلادی)
شهرها
35000 دلار
7/4 میلیون
تورنتو
39000 دلار
14 میلیون
لندن
33000 دلار
4 میلیون
ملبورن
49000 دلار
8/4 میلیون
سنگاپور
53000 دلار
19 میلیون
نیویورک
همان طوری که از جداول 2-2 و 2-3 مشاهده میشود، شهرهای تندرو از تولید ناخالص سرانه 30000 دلار و کمتر از آن نسبت به شهرهای پیشتاز برخوردار هستند و این در حالی است که برخی از آنها مانند کوالالامپور و آکلند از جمعیت نسبتا? کمتری نسبت به شهرهای پیشتاز برخوردار هستند. اما در مقابل شهرهای پیشتاز دارای تولید ناخالص سرانه بالای 30000 دلار هستند و این در حالی است که برخی از آنها مانند نیویورک و لندن دارای جمعیت نسبتا? زیادی هستند. این امر نشان می دهد که شهرهای پیشتاز از موقعیت اقتصادی مناسبتری نسبت به شهرهای تندرو برخوردار هستند و از این قدرت اقتصادی نه تنها برای بهبود زیرساخت ها و خدمت به جامعه استفاده کردند بلکه تلاش میکنند تا به اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیاد دست یابند و برای رسیدن به این هدف از فنّاوری اطلاعات کمک می گیرند. اما در مقابل شهرهای تندرو تلاش می کنند تا به وضعیت اقتصادی مطلوبی همانند شهرهای پیشتاز دست یابند و برای رسیدن به این هدف

Leave a Reply