پایان نامه درمورد استادان دانشگاه، عوامل بیرونی، عوامل درونی

دانلود پایان نامه

.
2-6-3-4- اجبار در پژوهش
اجبار در پژوهش عاملی است که افراد به ارتکاب تخلف سوق می دهد .
2ـ6ـ3ـ5ـ زمان
عامل زمان عاملی است که در برنامه ریزی های نا صحیح آشکار می شود . پژوهشگر به دلیل کمبود زمان مجبور به استفاده از راه های غیر اصولی می ششود.
2ـ6ـ4ـ عوامل اجتماعی
2ـ6-4ـ1ـ عدم کنترل و نظا رت کافی
عدم کنترل و نظارت کافی در هما یش ها و سمینار ها در پایان نامه ها توسط اساتید راهنما کمیته های پژوهشی و مسئولان ذی صلاح باعث پیشرفت وقوع تقلب و سرقت علمی در جامعه می شود .
2ـ6ـ4ـ2ـ به روز نبودن قوانین
قوانین موجود در دستگاه قضایی کشور به دلیل قدیمی بودن توانایی پاسخ گویی به مشکلات جدید در حیطه مالکیت های معنوی را ندارد
2ـ6ـ4ـ3ـ عدم تناسب نظام جرم و جزا
برخی صاحب نظران معتقدند در برابر تقلب ها و سرقت های علمی که اتفاق می افتد تنبیه مناسب با جرم انجام شده اجرا نمی شود و آن طور که شایسته است جدی گرفته نمی شود .
2ـ6ـ4ـ4ـ شکل گیری الگو های غلط
انجام برخی از انواع سوء رفتار های علمی در جامعه دلیلی دیگر بر ارتکاب دیگر افراد در جامعه است .
2ـ6ـ5ـ عوامل اقتصادی
2-6-5-1کمبود بودجه و امکانات
پذیرش دانشجو در دانشگاه بدون در نظر گرفتن امکا نات موجود ، معضلاتی به وجود خواهد آورد که تخلفات عمدی و سهوی علمی بدون شک از پیامدهای آن خواهد بود.
2-6-5-2- پیشرفت ابزار و تکنولوژی
با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات محدودیت زمانی و مکانی برای دسترسی به اطلاعات به حداقل رسیده است . این دسترسی راه های جدیدی برای سرقت های علمی به وجود آورده است .
2ـ7ـ عوامل موثر بر ارتکاب تقلب و سرقت علمی
دو عامل اصلی بر ارتکاب تقلب تحصیلی سرقت علمی به دو عامل درونی و عامل بیرونی تقسیم بندی می شود .
2ـ7ـ1ـ عوامل درونی
عوامل درونی عواملی هستند که مربوط به استعدادها ادراک و دریافت های خود شخص از طریق کانال های خانواده و جامعه است . در این نوع عوامل خود شخص محور اصلی در انتخاب رفتار ها است و شخصیت انتسابی و اکتسابی وی در ارتکاب به تقلب و سر قت علمی تصمیم گیرنده است . عوامل درونی در بر گیرنده دو موضوع پرورشی و فرهنگی است.
جدول2-1: عوامل درونی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی
عوامل درونی
فرهنگی پرورشی
1.ضعف ارزش های اخلاقی 1.عدم تخصص کافی
2.فقدان انگیزه و علاقه 2. نا آگاهی از قوانین مربوطه
3.ضعف ایمان 3.ضعف در نگارش
4.شکل گیری روابط 4.ضعف در ترجمه
5.راحت طلبی
2-7-2- عوامل بیرونی:
عوامل بیرونی نیز آن دسته از عواملی هستند که از محیط اطراف بر عملکرد شخص در انجام کار پژوهشی نیرو وارد می کنند در این مورد شخص در ارتکاب تخلف به طور اختیاری و غیر اختیاری از محیط تاثیر می گیرد عوامل بیرونی به سه موضوع آموزشی اجتماعی اقتصادی تقسیم می شود .
جدول 2-2: عوامل بیرونی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی
عوامل بیرونی
آموزشی اجتماعی اقتصادی
1.آموزش محور بودن 1. عدم کنترل و نظارت کافی 1.منفعت طلبی در علم
2توجه به کمیت به جای کیفیت 2.به روز نبودن قوانین 2.کمبود بودجه و امکانات
3.آموزش و اطلاع رسانی ناکافی 3. عدم تناسب جرم با جزا 3. پیشرفت ابزار و تکنولوژی
4.اجباردرپژوهش 4 شکل گیری الگوهای غلط در جامعه
5.کمبود زمان
2ـ8-مسائل مربوط به تقلب تحصیلی
استادان دانشگاه باید از احتمال تقلب در آزمون ها وپروژه هاو پایان نامه ها آگاه باشند . متاسفانه تقلب امری عادی می باشد . دانشجویان به دلایل زیادی تقلب می کنند .عدم آگاهی یا مطالعه برای آزمون فشار های درونی از قرار گرفتن در یک رشته تحصیلی رقابتی یا واحد درسی که نمره های بالای کمی به همراه دارد خطر از دست دادن شهریه تحصیلی و متاسفانه با ایده ای هر کسی این کار را می کند . بعضی ها حتی تقلب خود را با جملات بیا ن می کنند اگر چه بدون توجه به اینکه چگونه و چرا تقلب اتفاق می اقتد تقلب رفتاری غیر قابل قبول فربیکارانه و غیر اخلاقی است عبارت « که چی همه تقلب می کنند چیز مهمی نیست » اشتباه است . این مسئله خیلی مهم است تقلب با دروغ قابل مقایسه است وقتی که دانشجویان تقلب می کنند و آزمون یا کار خود را با ادعای اینکه خودشان آن را انجام داده اند تحویل می دهند این یعنی دروغ گفتن و باید دروغ تشخیص داده و نامیده شود .بطوری که استادان دانشگاه و مراقبین امتحانات می توانند با تغییر آرایش نشستن مراقبت دقیق و تنبیه فوری برای دانشجویانی که تقلب می کنند جلوی تقلب را بگیرند .
2ـ9ـ انواع تقلب در آزمون
دانشجویان چگونه در آزمون تقلب می کنند ؟ سیزک کتاب مفید و جامعی نوشته که تقلب کردن را بطور مفصل بررسی میکند . او شمار خیلی زیادی از روش های تقلب را شناسایی کرده و برای آنها مثال می آورد. مثا ل های زیر که از کار سیز ک اتخاذ شده نمونه کوچکی از روش های متداول تقلب دانشجویان را نشان می دهد :
1. نگاه کردن به برگه های آزمون در حین آزمون
2. انداختن برگه خود تا بتوانند آن را ببیند .
3. انداختن برگه ی خود تا دانشجویان دیگر آن را بردارند تا تقلب بکنند .
4. رد و بدل کردن پاک کن بین خود بطوری که اطلاعات روی آن نوشته شده است .
5. استفاده از کد هایی مانند سه ضربه ی آرام بر زمین که نشان می دهد سوال چهار گزینه ای جوابش چیست
6. پوشیدن پیراهنی که اطلاعات مفید آزمون روی آن نوشته شده است .
2ـ10- دلایل تقلب
کارشناسان می گویند که تقلب کردن از دوران راهنمایی شروع می شود و اغلب در دبیرستان بصورت یک عادت در می آید.یک بررسی جدید توسطه موسسه در آمریکا که در میان دانشجویان موفق در دانشگاه صورت گرفت نشان داد که 80 درصد از بهترین و با هوش ترین های کشور قبول دارند که در دوران مدرسه تقلب کرده اند که البته این رقم 5 درصد بیشتر از سال قبل بود بعضی ها چنین توجیه می کنند که تقلب کردن در درس هایی که جزء رشته اصلی شان نیست ولی برای فارق التحصیل شدن لازم است اشکالی دارد بعضی دیگر می گویند : تقلب جرمی است که کسی در آن قربانی نمی شود یک دانشجوی دانشگاه تکزاس معتقد است که تقلب یک شکل مجاز یادگیری است . او نوشته من شخصا تقلب نمی کنم مگر اینکه چیزی از آن یاد بگیرم . او همچنین بر این باور است اگر تقلب بصورت نگاه کردن به جواب سوال از روی برگه دیگران باشد بعید است که آن جواب فراموش شود چرا که شخص برای بدست آوردن آن تقلب متوسل شده است .به گفته مک کیب استاد دانشگاه رو تگرز یک دلیل عمده برای تقلب بین دانشجویان این است که با همکلاسی هایشان که تقلب می کنند برخوردی نمی شود وقتی آنها می بینند که دیگران تقلب می کنند و کسی جلوگیری نمی کند از خود می پرسند چرا باید به خاطر کم توجهی مسئولان اشخاص دیگری با تقلب کردن به یک معدل بهتر یا شغل بهتر دست یابند .مک کیب از صدها استاد در سراسر کشور پرس و جو کرد و دریافت40 درصد از استادانی که از دانشجو یان تقلب گرفته اند حتی یک مورد را هم گزارش نکرد ه اند او می گوید : بسیاری از استادان فکر می کنند که این معضل است و بعضی ها از این نگرانند که مدرسه یا دانشگاه از آنها حمایت نخواهد کرد و به همین دلیل از شکایت علیه دانشجویان متقلب صرف نظر می کنند .
2ـ11- چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی
2ـ11ـ1ـ چالش های فنی
ضعف زیر ساخت های مخابراتی برای هر دو گروه یاد گیرندگان و اساتید قطعا اولین مسئله ای که ارزشیابی فرا گیران را در دانشگاه مجازی به چالش می کشد نبود زیر ساخت های مخابراتی لازم برای تبادل اطلاعات در کشور است .
2ـ11ـ2ـ چا لش های مهارتی
عدم آشنایی اعضای هیات علمی با ساختار و فناوری مورد استفاده در دانشگاه مجازی نا کافی بودن تجربه و مهارت و همچنین سرعت پایین تطابق اعضای هیات علمی با آموزش بر خط یکی از مهم ترین مسائل فرا روی دانشگاه مجازی است و در نتیجه ی این عدم آمادگی در برخورد با مسائل و مشکلات بصورت تجربی یا آزمون وخطا عمل می کنند .
2ـ11ـ3ـ چالش های اخلاقی
یکی از مهمترین موضوعات رویارویی مدرس نگرانی در مورد شیوه های اخلاقی ارزیابی(بعنوان مثال تقلب ) می باشد (آبوت و همکاران 2000) بنابراین چه یک کلاس سنتی باشد و چه مجازی تقلب های علمی یک موضوع مهم وهمیشگی است (دیک وهمکاران 2003) متذکر شدند در 12 مطالعه ای که انجام دادند 5 در صد از دانشجویان تقلب می کنند . در دانشگاه مجازی فناوری های موجود امکان تشخیص تقلب در آزمون ها و تمرینات مبتنی بر رایانه و پیشگیری موثر از آن را به دشواری فراهم می نمایند.
وینو گراد (2001 ) بیان می کند که تقلب دانشجویان اینترنتی یکی از موانع بزرگ برای استادانی است که می خواهد در اینترنت تدریس کنند .
2ـ12ـ بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقلب تحصیلی
تقلب یا فریبکاری از پدیده های غیر اخلاقی رایج در نظام های آموزشی است که نظا م های آموزشی از سالیان دور با آن رورو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده اند . این پدیده بعنوان یکی از عوامل مهم تهدید کننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه فراگیر است که اکثر انها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در طول دوران تحصیل خود گزارش نموده اند .
2ـ13ـ بررسی رابطه تقلب با جنسیت (دختر و پسر)
تقلب در موقعیت های آموزشی اغلب به صورت تقلب در امتحانات و تقلب در تکالیف درسی صورت می گیرد. نتایج پژوهش گروه روانشناسی نشان می دهد میزان تقلب در پسران بیش از دختران می باشد . رایجترین شیوه انجام تقلب در جلسات امتحان نگاه کردن و نوشتن روی کاغذ و رایجترین شیوه تقلب در تکالیف درسی گرفتن تکلیف از هم کلاسی و از اینترنت می باشد.تقلب در امتحانات مانند رونویسی کردن از برگه امتحانی دیگران و اجازه دادن به دیگران برای رونویسی و تقلب در تکالیف درسی مانند استفاده از منابع بر خط غیر معتبر و تحریف بخش منابع و کتاب شناسی براساس آزمون مقایسه میانگین دو گروه مشاهده شد که میانگین تقلب دانشجویان پسربیشتر از میانگین مشارکت در تقلب دختران می باشد در نتیجه تقلب بعنوان متغییر وابسته رابطه معنادار با متغییر مستقل جنسیت دارد.
مطالب زیادی مربوط به تاثیر جنسی روی تقلب علمی یا رفتار متقلبانه وجو دارد و پژوهش های متفاوتی انجام شده و نشان می دهد که تفاوت های جنسیتی در طیف تقلب در آموزش و تحصیل وجود دارند و در زنان احتمال کمتری وجود دارد که تقلب کنند (هندرشات و همکاران 1999).
بعبارت دیگر این نتیجه تلاش زیادی را می طلبد (کر کولیت1994) پژوهش های دیگر ارتباط ضعیفی را میان جنسیت و سطح های تقلب یافته اند (وایتلی وهمکاران 1999) .
گود نیکلاس و سابرز (1999) ذکر کرده اند که در اینجا شاید تفاوت هایی در درک تقلب میان دختر ها و پسر ها وجود دارد .
کراون و اسپیلر (1998) در18 پژوهش قبلی گزارش داده اند که تفاوت های جنسیتی در رفتار متقلبانه بررسی شدند شش پژوهش

Leave a Reply