نظریات مخالفان وموافقان ارائه تکلیف به دانش آموزان تکلیف شب در شرایط فعلی مدارس،امری لازم به نظر میرسد،اما تکالیفی که طولانی و خسته کننده نباشد،انگیزه انجام آن در شاگردان به وجود... متن کامل

اختلال رفتاری : عوامل و زمینه اختلال رفتاری : الف ) زمینه فیزیولوژیکی شامل : 1- تاثیرات ژنتیکی 2- تاثیرات بیوشیمیایی 3- آسیب ساختاری ب ) زمینه های پویایی شامل : 1- ساخته فکری 2- مراحل جنسی... متن کامل

مبانی نظری رضایت زناشویی رضایتمندی زناشویی یعنی  احساسات عینی از خشنودی ، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا مرد موقعی که تمام جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند ( سلیمانیان ، 1376 )... متن کامل

بخش اول: سرطان 2-2-1 تعریف سرطان سرطان اصطلاحی برای اطلاق به گروهی از بیماری‌ها است که در آن سلول‌های غیرطبیعی بدون کنترل تقسیم می‌شوند و می‌توانند به سایر بافت‌ها تهاجم کنند.... متن کامل