تحقیق (پایان نامه) : رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات حسابداری

در حال حاضر، برای توصیف تئوری حسابرسی، منابع اندکی در دست داریم. در مقام مقایسه با مطالب موجود در مورد تئوری حسابداری، منابع چندانی در مورد تئوری حسابرسی در اختیار ما قرار ندارند. با... متن کامل

مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان دارای علائم افسردگی

واکنش در مقابل درماندگی: فرد اعتقاد دارد اگر وقایع و حوادث آن طور نباشد که او می خواهد، نهایت درماندگی و بیچارگی به بار می آید و فاجعه آمیز نخواهد بود. این طرز تفکر غلط است، زیرا... متن کامل

پایان نامه ارشد: اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران -خرید پایان نامه

مهمترین عاملی که اطفال و نوجوانان را از بزرگسالان به جهت ارتکاب جرم و بزهکاری منفک می کند همین عامل سن است که تحت عنوان یک متغیر ، منشاء اختلافات بسیار در ساختار تبهکاریست . از... متن کامل

دانلود پایان نامه آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون -فروش فایل

طبیعی سازی به فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن ساخت های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی به صورتی عرضه می شوند که گویی اموری آشکارا طبیعی هستند.  طبیعی سازی دارای کارکردی ایدئولوژیک است. در... متن کامل