دانلود پایان نامه

60
گفتار چهارم: شؤون ولایت عامه یا حق قیمومت دولت اسلامی……………………. 61
گفتار پنجم: استقراض……………………………………………………………………… 63
فصل سوم: مصارف منابع مالی بیت‌المال
بخش اول: مصارف عام…………………………………………………………………… 67
گفتار اول: مستمری (عطایا)………………………………………………………………. 67
گفتار دوم: تأسیسات عمومی……………………………………………………………….. 72
بخش دوم: مصارف خاص………………………………………………………………. 73
گفتار اول: هزینه های نظامی……………………………………………………………… 74
گفتار دوم: فقیران و مستمندان…………………………………………………………… 76
گفتار سوم: آموزش و پرورش…………………………………………………………… 79
گفتار چهارم: حقوق کارگزاران و قاضیان………………………………………………. 80
گفتار پنجم: مخارج زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص……………………………. 82
گفتار ششم: مصرف بیت المال در راه اصلاح ذات‌البین………………………………… 83

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل چهارم: بیت المال و امور کیفری
بخش اول: مفهوم دیه………………………………………………………………………. 92
گفتار اول: مفهوم لغوی دیه……………………………………………………………….. 92
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی دیه…………………………………………………………. 93
گفتار سوم: ماهیت دیه…………………………………………………………………….. 94
بخش دوم: مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه………………………………………… 98
گفتار اول: ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل)……………………………………… 98
گفتار دوم: عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه…………………………………………. 100
گفتار سوم: عدم دسترسی به قاتل………………………………………………………… 101
گفتار چهارم: عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله……………………. 102
گفتار پنجم: خطای امام یا قاضی………………………………………………………… 103
بخش سوم: مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه…………………………… 106

گفتار اول: ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال………………… 107
گفتار دوم: اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال………………………. 108
بخش چهارم: قلمرو مسئولیت دولت…………………………………………………… 114
گفتار اول: مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات………………………………………… 115
گفتار دوم: مسئولیت دولت نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه ………. 121
گفتار سوم: مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده………………………………… 124
گفتارچهارم: تفاوت میزان دیه زن و مرد………………………………………………… 129
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 135
پیشنهادات………………………………………………………………………………….. 137
منابع…………………………………………………………………………………………. 138
چکیده به انگلیسی…………………………………………………………………………. 149
مقدمه
حمد و سپاس خدائی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملائک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داده و او را بر تمام مخلوقات، کرامت و برتری داد. از روح خویش بر کالبد بی‌جان او دمیده و انسان‌ها را از تعریض بر نفوس یکدیگر منع کرد. نه تنها معترضین به نفوذ را به عذاب اخروی وعده داده و مجازات دنیوی برای آنان مقرر کرد، بلکه راضی شدن و بی‌تفاوت ماندن دیگران نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان‌ها و به‌ویژه مسلمانان، احترام خاصی قائل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون مسلمان نهی فرمود. از این روی، حاکمان را نیز مکلّف حمایت از مظلومان و جبران خون بر زمین ریخته شده‌ای دانست که جبران‌کننده‌ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون‌بهای مقتول را ندارد. چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شد تا مبادا خونی هدر رود. در این پژوهش سعی بر آن است تا موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری و موارد مسئولیت حکومت اسلامی در پرداخت خون‌بهای مقتولین ترسیم گردد و قبل از آن ضرورت دارد که قواعد و مقرراتی که مصادیق را به یکدیگر پیوند میزند، مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرد و این قلم گرچه به رسم تمامی پویندگان جاده‌های پر پیچ و خم و سخت دشوار تحقیق، از اعتراف به این واقعیت هراسی ندارد که ناتوان بودن وی در پیمودن راه، بر قدرت و توانایی آن، برتری دارد.
1 – بیان مسأله

یکی از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه زمامداران جامعه نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای ابراز می‌شده، پدیده بیت‌المال است. بیت‌المال در حقیقت به معنای هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی نیز بیت‌المال گفته می‌شود. (دایره‌المعارف تشیع ، ج3، 1361، 557) تردیدى نیست که یکی از اصول اساسى هر حکومت سالم، تأمین نیازمندی‌ها و پر کردن خلاءهاى اقتصادى انسان‌ها است، از سوی دیگر حفظ و پایدارى این حکومت سالم که هدفش حفظ نظم و پیش‌روى همه جانبه ملت است، رابطه مستقیم با اقتصاد خوب و درآمدهاى مستمر دارد، به‌گونه‌اى که اقتصاد در سرنوشت حکومت دخالت بنیادى دارد و از پایه‌های آن است. اسلام هم به عنوان دین جامع راهبردها و ابزارهای اجباری برقراری این نوع عدالت اقتصادی را هم‌چون خمس، زکات، خراج، انفال ، فیء، جزیه و… معرفی نموده است. از این روی، در این پایان‌نامه سعی براین است که موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری مورد کنکاش قرار بگیرد که بیت‌المال چه نقش مهمی در ساختار جامعه به عهده دارد و چگونه باید مورد بهره‌برداری معقول و اصولی قرار بگیرد. بنابراین از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری پرداخت دیه و خسارات افزون بر دیه و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال می‌باشد. مسئولیت عاقله در پرداخت دیه که یکی از نمونه‎های روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است از مسائلی است که هیچ فقیهی، جرأت مخالفت با آن را پیدا نکرده است. امام مسلمین نیز در صورت فقدان یا اعسار ولی‌دم مقتول، به عنوان عاقله محسوب شده که در موارد متعددی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد. این موارد در ابواب مختلف کتاب‌های فقهی از جمله بخش‌های حدود، دیات و قصاص، به صورت پراکنده مطرح شده است. مسئولیت دولت در پرداخت دیه و یا پرداخت تفاضل دیه زن و مرد از بیت‌المال در قوانین مختلف از جمله مواد 484، 487، 474، 469، 470، 466، 382، 555 و … قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بنابراین قانون¬گذار ما هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند. لذا در این تحقیق، سعی شده است تا تمامی موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و یک‌جا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.
2 – سابقه تحقیق
در خصوص بیت‌المال مقاله و تحقیقات بسیاری صورت گرفته است، اما با توجه به این‌که موضوع حاضر مبحث مصارف بیت‌المال در فقه و نظام کیفری اسلام می‌باشد، در این خصوص پایان‌نامه مستقلی توسط نویسندگان تاکنون تألیف نشده است و بسیار جزئی در لابه‌لای مقالات و کتاب‌ها دیده می‌شود. لذا برآن شدیم با توجه به اهمیت زیاد موضوع حاضر پایان‌نامه‌ای مستقل در این زمینه ارائه نماییم. از سوی دیگر نیز با توجه به گستردگی موضوع بیت‌المال به لحاظ پیدایش، منابع و درآمدو مصارف آن و تغییراتی که در طول ادوار مختلف حکومت‌ها در نحوه‌ی وصول وهزینه کردن آن اعمال می کردند، اندیشمندان و صاحب‌نظران گرانقدری در خصوص یک یا چند موضوع از آن دست به نگارش زده اند. در ذیل به تعدادی از منابعی که در این پایان‌نامه مورد استفاده قرار گرفته است، بیان و مورد بررسی قرار گرفته است:
آقای محمد محمدی اشتهاردی (1363) در کتاب بیت‌المال در اسلام، منابع درآمد بیت‌المال را ذکر کرده است و موارد مصرف آن‌ها را نیز بیان کرده است که در لا‌به‌لای مطالب اشاره‌ای به وضعیت بیت‌المال در رژیم شاه و نیز اشاره‌ای به مساوات حضرت علی (علیه‌السلام) در خصوص بیت‌المال کرده است.
آقای حسین نوری (1357) در کتاب بیت‌المال در نهج‌البلاغه، منابع درآمد بیت‌المال در زمان حضرت علی(علیه‌السلام) را عنوان نموده ودر پایان اشاراتی به مالیات در دوره عباسی و بی بندوباری خلفاء اموی نموده است.
مقاله بیت‌المال نگاشته آقای صادق سجادی (1383) موضوعاتی چون مفهوم، منابع، مواد مصرف، پیدایش و تطورات تاریخی بیت‌المال بررسی شده است. در این مقاله به مسأله تقسیم بیت‌المال در صدر اسلام، به شکل گذرا پرداخته شده است.
هم‌چنین در مقاله عدالت علوی در گردآوری و هزینه‌سازی بیت‌المال نوشته آقای جواد فخّار طوسی(1380) به تبیین سیاست‌های کلی حکومت علی (علیه‌السلام) در زمینه منابع تأمین و نیز نحوه‌‎ی مصرف بیت‌المال پرداخته شده است. در این مقاله خطوط اصلی مورد توجه حضرت علی (علیه‌السلام) در نحوه‌ی مصرف و هزینه سازی بیت‌المال و ممنوعیت تحمیل هزینه‌های شخصی حاکم بر بیت‌المال از نگاه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) مورد اشاره قرار گرفته است.
3 – ضرورت و نوآوری تحقیق
اگرچه درباره‌ی مسأله بیت‌المال و نحوه مصرف آن در زمینه‌های مختلف نگارش‌هایی توسط فقها و دیگر پژوهشگران انجام شده است و حقوقدانان نیز در این زمینه به تدوین مواد قانونی خاصی پرداخته‌اند، اما با بررسی‌های انجام شده در کتب حقوقی مشخص گردیده که حقوقدانان حول این موضوع به صورت کامل بحث و بررسی نکرده‌اند و فقط برخی از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری را در قوانینی به صورت پراکنده مطرح کره‌اند. از سوی دیگر بررسی حکم فقهی بیت‌المال و نحوه مصرف آن، از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می‌دهد و تمام اعمال انسان را در بر‌می‌گیرد.
لذا لازم و ضروری است که حول موضوع مصارف بیت‌المال در امور کیفری هم از دیدگاه فقه شیعه و هم حقوق موضوعه پژوهشی کامل انجام شود.
4 – سؤالات تحقیق
1- مصارف بیت المال از منظرفقه شیعه چیست؟
2 – محدوده و قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه چیست؟
3 – مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه چیست؟
5 – فرضیات تحقیق
1- از جمله مصارف بیت المال در جهت مصالح و امور مسلمین است.
2- قلمرو مسئولیت دولت از پرداخت دیه نفس فراتر رفته و به دیه جراحات، ارش جنایات، دیه تغلیظ شده، خسارات افزون بر دیه، فاضل دیه مقتولی که ولی ندارد، نیز تعمیم می‌یابد.
3 – در مواردی که مقتول وارثی غیر از امام نداشته و یا در صورت وجود اولیای دم، به دلیل اعسار آن‌ها از پرداخت فاضل دیه، بیت‌المال مسئول پرداخت فاضل دیه خواهد بود.
6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق
با توجه به این که یکی از مباحث مهم بیت‌المال مصارف و توزیع بیت‌المال است که در برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد، هدف ما از این پژوهش تببین مبانی حقوقی موارد مصرف بیت‌المال در امرکیفری، بیان مبانی فقهی موارد مصرف آن و تبیین موارد انطباق و عدم انطباق نظام حقوقی در خصوص موضوع حاضر در تبعیت از فقه می‌باشد. کاربردهای متصور از این پژوهش کاربری در دانش فقه و حقوق و هم چنین مطالعات اسلامی می‌باشد. در این راستا نیز مراکز علمی-آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه و مراکز قانون‌گذاری می‌توانند از دستاوردهای این پژوهش استفاده نمایند.
7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
روشی که در این تحقیق اتخاذ شده روش توصیفی-تحلیلی به شیوه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع مکتوب فقهی و حقوقی است. در این راستا پیش ازهمه از کتابخانه اسناد و مدارک ملی استان فارس و کتابخانه آستان مقدس شاه‌چراغ علیهم‌السلام و کتابخانه دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی بهره‌برداری شده است.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر و تسهیلاتی که در زمینه پژوهش به وجود آمده می‌توان از نرم‌افزارهای مختلفی در تحقیقات کمک گرفت. این‌جانب نیز در قسمت عمده‌ای از کار از نرم‌افزارهای مختلفی چون فقه اهل بیت علیهم‌السلام، جامعه‌التفاسیر وکتابخانه اهل بیت علیهم‌السلام استمداد جسته، این نرم‌افزارها و کتابخانه‌های الکترونیکی کمک شایانی در جهت تهیه و جست‌جو در کتاب‌های حدیثی علمای گذشته نموده‌اند. هم‌چنین در این راستا نیز از اینترنت بی‌بهره نبوده و به تناسب از سایت‌های مختلف نیز استفاده شده است.
8 – ساماندهی (طرح) تحقیق
مطالب تحقیق حاضر مشتمل بر چهار فصل زیر می باشد:
1 – کلیات،
2 – منابع درآمدی بیت‌المال،
3 – مصارف منابع مالی بیت‌المال،
4 –بیت‌المال و امور کیفری
فصل اول مشتمل از سه بخش مفهوم بیت‌المال، انواع بیت‌المال و منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال می‌باشد. در بخش مفهوم بیت‌المال تعریف لغوی و اصطلاحی آن، جایگاه و اهمیت بیت‌المال و نیز مفهوم مالیات و فرق آن با بیت المال بررسی شده است. در بخش دوم اقسام و انواع بیت‌المال که شامل بیت‌المال عام، بیت‌المال خاصه و بیت‌المال مسلمین می‌‌باشد، ذکر گردیده است. در بخش سوم نیز منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال در زمان حضرت رسول اکرم(صلی‌الله علیه و آله و سلم)، در زمان خلفای، در زمان امویان و در نهایت در زمان عباسیان مورد توجه قرار گرفته است.
فصل دوم که در خصوص منابع درآمدی بیت‌المال است که خود مشتمل بر دو بخش می‌باشد. بخش اول با عنوان منابع و درآمدهای بیت‌المال شامل زکات، خمس، انفال و فیء، جزیه، خراج و عشور می‌باشد و بخش دوم با عنوان درآمدهای دولت از جمله مالیات، درآمد اموال ثابت دولت اسلامی، سازمان‌های کشاورزی و شرکت‌های تولیدی دولتی، شؤون ولایت عامه یا حق قیمومت دولت اسلامی می‌باشد.
فصل سوم نیز مشتمل بر دو بخش مصارف عام و مصارف خاص می‌باشد. در بخش اول مستمری (عطایا)، تأسیسات، وسایل و امکانات عمومی، ایجاد راه‌ها و مانند آن مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم، تأمین هزینه‌های نظامی، رفع احتیاجات فقیران و مستمندان، ترویج آموزش و پرورش، پرداخت حقوق کارگزاران و قاضیان، تأمین مخارج و هزینه‌‌های زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص و هم‌چنین مصرف بیت‌المال در راه اصلاح ذات‌البین ذکر گردیده است، که در هر یک از این موارد دستورات و سخنان ائمّه معصومین علیهم
السلام و آراء و نظرات فقهاء گردآوری شده است.
فصل چهارم با سر فصل بیت‌المال و امور کیفری مشتمل بر چهار بخش مفهوم دیه، مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه و قلمرو مسئولیت دولت می‌باشد. و در بخش اول، مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی دیه و هم‌چنین ماهیت آن بیان شده است. در بخش بعدی، مواردی از جمله ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل)، عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه، عدم دسترسی به قاتل، عدم وجود عاقله یا عدم تمکّن مالی قاتل یا عاقله و خطای امام یا قاضی مورد بررسی قرار گرفته است
در بخش سوم، ولی‌دم بودن ولی‌امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال، اعسار اولیای‌دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در نهایت در بخش آخر، قلمرو مسئولیت بیت‌المال نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه، مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده و تفاوت میزان دیه زن و مرد بررسی شده است.
فصل اول- کلیات
بخش اول – مفهوم بیت‌المال
اسلام تنها یک سلسله دستورات و مقررات اخلاقی و عقاید مربوط به مبدأ و معاد نبوده، بلکه یک نظام حکومتی است که همه نیازمندی‌های یک جامعه را تضمین می‌نماید و مسلماً یکی از ارکان چنین حکومتی تشکیل بیت‌المال برای رفع نیازمندی‌های اقتصادی می‌باشد. بیت‌المال نهادی است که در راستای رفع نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه و آسایش جامعه اسلامی تأمین شده و از بدو تاکنون، شرایط زمانی، مکانی و گستردگی نیازهای جامعه انسانی باعث ایجاد تحولاتی در این نهاد گردیده است.
بیت‌المال، در نظام اقتصادى اسلام، بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده و از جایگاهى ویژه برخوردار است. شاید بتوان اولین کاربرد این واژه را در صدر اسلام جستجو کرد که به محل جمع‌آوری زکات‌، غنائم جنگی و نیز مالیات‌ها، اطلاق می‌شد. البته این مفهوم امروزه معنای گسترده‌تری یافته و شامل هر منفعت و درآمد متعلق به حکومت اسلامی است که باید با اجازه حاکم مسلمین مصرف شود. از این رو می‌توان گفت که یکی از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه

دیدگاهتان را بنویسید