دانلود پایان نامه ارشد – گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی مجازی

این بخش تحقیق مربوط به نظریات و چارچوب مطروحه در حوزه شبکه های اجتماعی مجازی است. به همین منظور پس از وارسی تاریخچه شبکه های اجتمای مجازی و نحوه شکل گیری و ورود آن به جامعه ایران، ویژگی کاربران را بررسی نموده ایم. سپس علت و انگیزه گرایش و جاذبه های که کاربران را به سوی شبکه های اجتماعی مجازی می کشاند را بررسی می کنیم در بخش نظری از نظریات هابرماس[1]، نظریه ولمن[2] و نظریه شکاف آگاهی تیکنو-دونوهو[3] می باشد. به نظر ولمن شبکه های کامپیوتری همانند شبکه های اجتماعی هستند. پیوند دهنده افراد، سازمان ها و دانش ها و همچنین از این رو نباید جدا از هم در نظر گرفته شوند بلکه باید در زندگی روزمره آنها را با هم در نظر گرفت و همچنین اینترنت سرمایه اجتماعی را افزایش می­دهد و میزان تماس افراد را با دوستان، خویشاوندان دور و نزدیک را افزایش می دهند. تکمیل کننده سرمایه اجتماعی بوده و افراد را قادر می سازد تا شبکه ای موجود خود را به شیوه ای گسترش می دهند که اتصالات چهره به چهره آنها را غنی تر و مستحکم تر می نماید و همچنین شواهد نشان می دهند که اینترنت مبنایی برای یک شکل کاملاً جدید از شهروندان فعال است البته شبکه‌های اجتماعی، با قابلیت‌هایی که در اختیار فرد قرار می‌دهد مانند ایجاد محیطی شخصی، انتخاب دوستان، آزادی در بیان نظرات و مخالفت با نظرات دیگران، آزادی در استفاده از تفریحات مختلف و… حسی از کنترل شخصی و اراده‌ فردی را به کاربر خود منتقل می‌کنند. این آزادی عمل و حس کنترل، یکی از اصلی‌ترین دلایل گرایش افراد به‌خصوص جوانان به شبکه‌های اجتماعی است. برخی کاربران شبکه‌ اجتماعی برای رهایی از تنش روزمره و ایجاد فراغت، به سمت این فضا می‌روند. شبکه‌های اجتماعی مجازی نیز می‌توانند اوقات خوشی را برای آنان فراهم کنند

332

[1]- Habermas

[2]- Wellman

[3]- Knowledge gaps theory Tyknvr-Donohue