سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی

یکپارچه­سازی سیستم­ها در درون سازمان

تعریف مفهومی

قابلیت دسترسی به اطلاعات سازمان، جهت داشتن تعامل منحصربفرد با مشتری ضروری می­باشد. توزیع این اطلاعات می­تواند درونی یا بیرونی باشد. انتقال درونی اطلاعات به توزیع اطلاعات در سازمان به هدف ارتقای سطح پشتیبانی مشتری و پشتیبانی تصمیم اطلاق می­شود. همچنین انتقال بیرونی اطلاعات استفاده از اطلاعات مشتری و سازمان در جهت افزایش فرآیندهای تعامل با مشتری و متعاقباً بهبود خدمات به وی می­باشد (ولز[1] و همکاران، 1999).

تعریف عملیاتی: در این تحقیق، برای سنجش یکپارچه­سازی سیستم­ها درون سازمان، از ابعاد شناسایی مشتریان و فراهم آوردن امکان تکمیل اطلاعات مشتریان از طریق کلیه کانال­ها و راه­های ارتباطی (نظیر اینترنت، تلفن، فکس، ارتباط رودررو و . . . )، ارتباط کلیه بخش­های مختلف سازمان با یکدیگر و آگاهی از کلیه فعالیت­های صورت گرفته در ارتباط با مشتریان و یکپارچه­سازی و ایجاد ارتباط میان اطلاعات مختلف بدست آمده از مشتریان و انتقال صحیح و سریع آن به بخش­های مختلف سازمان استفاده شد.متن کامل : پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی

توان رقابتی

تعریف مفهومی: معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که براحتی کالاها، خدمات، مهارت­ها و ایده­ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می­شود. رقابت­پذیری در سطح بنگاه می­تواند بعنوان توانایی بنگاه در طراحی، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن­ها بیشتر از رقبا تعریف شود (شورچولو[2]، 2002).

تعریف عملیاتی: در این تحقیق، برای سنجش توان رقابتی از ابعاد منابع ورودی، موقعیت در بازار و توان خلاقیت و نوآوری استفاده شد.

 

[1] . Wells

[2] . Shurchuluuمتن کامل : پایان نامه سنجش رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتی