کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس

ـ کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس یکی از مهمترین کارکردهای حزبی در نظام های پارلمانی، نظارت احزاب سیاسی بر عملکرد مسئولان دولتی از طریق پارلمان است. احزاب در پارلمان از ابزارهای... متن کامل

مقاصد شارع و تقسیم بندی آن

مقاصد شارع و تقسیم بندی آن نصوص، متون دینی و عقل سلیم، بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارد، بدون هیچ تردیدی معتبرترین منبع برای تبیین مقاصد شریعت، قرآن، احادیث و عقل است. بنابراین... متن کامل

ارکان سند

– ارکان سند «منظور از ارکان Fundament یا Essential element ستون‌ها، پایه‌ها و اساس و عناصر قوام‌دهنده یک شیء می‌باشند، که بدون وجود آنها شیء دچار نقصان می‌شود.» ماده 1284 ق.م به دو رکن از ارکان... متن کامل

دیدگاه تفاوت محور جنسیتی

: دیدگاه تفاوت محور جنسیتی دومین دیدگاه، دیدگاه تناسب‌محور و به عبارتی دیدگاه تفاوت‌محور می‌باشد. در این دیدگاه زن به تناسب نقشی که در خانواده دارد تعریف می­شود و بر نقش او در... متن کامل

فلسفه پیدایش بانک مرکزی

فلسفه پیدایش بانک مرکزی دو دلیل عمده پیدایش بانک مرکزی در کشورهای اروپایی به شرح زیر است: الف) دولت‌های اروپایی در مواجهه با فشار هزینه جنگ‌های پی‌در‌پی، به این نتیجه رسیدند که با... متن کامل

صلاحیت و اختیارات هیات نظارت

صلاحیت و اختیارات هیات نظارت غیر از موارد هشت گانه ماده 25 موضوعاتی نیز در حیطه صلاحیت و وظایف رسیدگی هیات نظارت می باشد از قبیل: الف- ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و... متن کامل

انواع نیازهای آموزشی

انواع نیازهای آموزشی طبقه بندی نیازها ی آموزشی به امکان ومیزان شناخت ،پیشابینی و کنترل ما درمورد نیازها می افزاید طبقه بندی نیازهای آموزشی حداقل دو حسن مهم دارد:نخست اینکه چارچوب و... متن کامل