دانلود پایان نامه : فعل زیانبار-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

مفهوم فعل زیانبار یکی از ارکان مسئولیت قهری، وجود یک عمل زیانبار است. همچنانکه عمل زیانبار می تواند ناشی از یک عمل مثبت باشد عمل منفی یا ترک فعل نیز می توان همین نتیجه را داشته باشد.... متن کامل

پایان نامه ارشد: تقصیر-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

مفهوم تقصیر با توجه به مباحث مطرح شده در مباحث گذشتهف می توان نقش انکار ناپذیر تقصیر را، در تحقق مسئولیت مذنی تا آن حد که مستفاد از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به عنوان اصل که مبنای... متن کامل

دانلود پایان نامه : نظریه تضمین حق-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

نظریه تضمین حق جهت تبیین و تعریف این نظریه باید گفت: نظریه تضمین حق توسط حقوقدانان مشهور فرانسوی (بوریس استارک) ارائه گردید. او به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق تضییع شده او،... متن کامل

قاعده اتلاف:-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر و جاده ها

کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو ضامن). از این قاعده در اتلاف اموال و ابدان هر دو استفاده کرده اند. ولی اکنون که قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی از هم جدا... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد – تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی-بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

داور در لغت به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکَمِ اختصاصی و کسی است که میان مردم حکم وفصل دعوی کند.( معین، ، 1385 ، ص 578) همچنین به کسی گفته می شود که سمت قضایی در دستگاه دولتی ندارد، ولی در... متن کامل