محیط آموزشی

محیط آموزشی : مکانی است که در آن عملکردهای مورد تایید یک جامعه به دانش آموزان و دانشجویان تعلیم داده می شود این پویش که در پی آن آموزش صورت می گیرد تعلیم و تربیت نامیده اند . عوامل... متن کامل

. مراحل بهبود جو سازمانی

. مراحل بهبود جو سازمانی بهبود جو مؤسسات آموزش عالی یکی از نیازهای آشکار آموزشی است بسیاری از محققین وضعیت موجود را مأیوس کننده و نامطلوب تلقی می کنند. مثلاَ گودلد (1994) اشاره به عدم... متن کامل

مالیات بر لیست حقوق و انوع آن

توجیه مالیات لیست حقوق : اندیشه طرح چنین مالیاتی این بوده که این روش تامین مالی برای آموزش و پرورش روشی مبتنی بر فایده است . به عبارت دقیق تر چون کارفرمایان از محصول آموزش به صورت... متن کامل

اصول آموزش ضمن خدمت

25اصول آموزش ضمن خدمت: فعال بودن یادگیرنده: معمولاً به عوامل متعددی نظیر ارتباط محتوی با مسایل شغلی و شخصی ، جالب بودن موضوع ، ارتباط با تجربیات قبلی ، انگیزه و… بستگی دارد. از اصل... متن کامل