پایان نامه با واژگان کلیدی رفتار کارکنان، شرکت مخابرات، استرس

های ناشی از بی ثباتی پرسنل کم تعهد – احتمال کناره گیری و اخراج – تلاش برای ایجاد اختلال در تحقق اهداف سازمانی متوسط افزایش احساس تعلق، امنیت، کامیابی، وفاداری، وظیفه... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی تعهد مستمر، تعهد کارکنان، سابقه خدمت

شرکتها نه تنها در زمان ورشکستگی یا رکود کارکنانشان را بازخرید می کنند،‌ بلکه آنها در زمان سودآوری و رونق نیز دست به این عمل می زنند. آنها با انجام این کار علامت مثبتی را برای تحلیل... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی سابقه خدمت، تعهد کارکنان، رقابت در بازار

همکارانش پیش شرطهای تعهد سازمانی (تعهد عاطفی) را در چهار گروه بصورت زیر (نمودار 3 ) دسته‌بندی می‌کنند: 1 – ویژگیهای شخصی پژوهشهای متعددی، تأثیر ویژگیهای شخصی مختلفی را برتعهد... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی تعهد مستمر، تلاش مضاعف، عملکرد کارکنان

که متابعت به طور مثبت تا منفی با ترک شغل ارتباط دارد. با درنظرگرفتن اینکه تعهد سازمانی عموماً به عنوان متغیریدرنظرگرفته می شود که احتمال ترک شغل را کاهش دهد، این یافته بعضی سوالها را... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمان، چشم انداز، تعهد مستمر

ن کرمانشاه. 3. تبیین رابطه بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه. 1-4 فرضیه‌های پژوهش 1. بین هر یک از مولفه های... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمانشاه، چشم انداز، استان کرمان

بینی تغییرات با وقت نسبتا معقول با اشکال مواجه خواهد بود. با درک این مهم که تغییر جزء لاینفک و ذات سازمان های هزاره سوم شده است، قدرت سازگاری و انطباق با تحولات اخیر در عرصه مختلف... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی مسئله پژوهش، روش پژوهش، استان کرمان

سپاس خداوند یکتا، آفریدگار توانا، داور بر حق، خدواتد ایثا ر و انصاف، که همه ی خوبی ها ازوست و بزرگی سزاوار او. بر خود لازم می دانم، که ا ز زحمات و مساعدتهای بی شائبه اساتید بزرگوار و... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های بهبود مهارت

سازمان برایم فراهم شده مرا قادر ساخته تا کارم را بنحو احسن انجام دهم. 3 این سازمان برای بهبود مهارتهای شغلی کارکنان آموزشهای لازم را فراهم می کند. 4 رهنمودهایی که سرپرستم به من ارائه... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های perceptions، motivation، Marshall

African Journal of Business Management Vol. 5(26), pp. 10540-10544, 28 Bigliardi, B., Petroni, A. and Dormio, A.I. (2005), Organizational socialization, career aspirations and turnover intentions among design engineers, Leadership & Organizational Development Journal, Vol. 26 No. 6, pp. 424-41. Casper , W.J , Martin , J.A... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، آموزش و پرورش، مدارس متوسطه

ی عوامل موثر بر تعهد سازمانی” . ( پژوهشگر )، فصلنامه مدیریت ، سال هفتم ، شماره 18 . الحسینی، س.ح.(1380)، “بالندگی سازمانی”. تهران: انتشارات بهاریه. خسروی زاده ، ا. ؛ خلجی ، ح و خواجوی... متن کامل