پایان نامه رایگان درباره کارشناسان، معنادار بودن، توسعه شهر

استفاده از یک نمونه مقدماتی 30 تایی واریانس جامعه محاسبه گردید که تقریبا برابر با 81/0 بود. = مقدار اشتباه مجاز در برآورد پارامتر می باشد که در این تحقیق 1/0 در نظر گرفته شده است. با توجه... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره نرم افزار، کارشناسان، کسب و کار

تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است، هرچند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری نظیر مصاحبه، مشاهده، تحلیل محتوا و… هم به کارمی رود.(سکاران اوما، 1381) تحقیق توصیفی،... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره توسعه شهر، نرم افزار، درآمد سرانه

الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیاده سازی دولت الکترونیک را ارائه کردند. (باقری نژاد، 1385) در تحقیق دیگر کارگر راضی به بررسی تحقق شهرداری الکترونیک در ایران و چالش های پیش... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره اقتصاد دانش، ارائه خدمات، عصر اطلاعات

پایه، زیرساختار فرهنگی جامعه نظیر گرایش به پذیرش ICT، آگاهی از کاربرد ICT برای افزایش بهره‌وری و بازده کاری موارد فنی: بهره وری از فناوری های پیشرفته منجر به بسترهای توسعهالکترونیکی... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره درآمد سرانه، عصر اطلاعات، توسعه دانش

سازمان های شهری به دنبال مهار قدرت فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) در جهت توسعه هستند. برای استفاده موثر از ICT، یک کشور باید در زمینه زیرساختها، دسترسی گسترده جمعیت به ICT و بستر... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره نرم افزار، حقوق و دستمزد، انتقال اطلاعات

شهرداری و… نیز در این پورتال به چشم می‌خورد. امکانات موجود در پورتال شهرداری تبریز،‌توانسته بخش زیادی از اهداف شهرداری‌الکترونیکی را در خدمات‌رسانی به شهروندان فراهم کند که... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره تحت وب، نرم افزار، اقتصاد دانش

اقتصاد دانش بنیاد و… بیش از سایر موارد نسبت اهمیت می‌دهد ویژگی بارز راهبرد این شهر نسبت به دیگر شهرها آن است که شهر لندن به سیاستگذاری های جامع در فراهم سازی شرایط کار از راه دور... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره چشم انداز، توسعه شهر، ارائه خدمات

که بودجه کافی برای این امر را از طریق جذب سرمایه گذاریهای و توسعه صنعت گردشگری فراهم می کنند. 2-13-6- برنامه شهرداری دیجیتالی سنگاپور کشور سنگاپور شامل 63 جزیره است و شهر سنگاپور مهمترین... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره چشم انداز، ارائه خدمات، اقتصاد دانش

تجاری از نوآوریها و پژوهشها و حمایت از مالکیت فکری به طور کلی مهمترین مشخصه های برنام? راهبردی دیجیتالی شهر تورنتو بر زیرساختهای مناسب و قدرت اقتصادی بالای این شهر استوار است. اما... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره ارائه خدمات، چشم انداز، بهره بردار

الکترونیک به شرح زیر است: (Coucleis,2001) الف) هوشمندسازی کنترل حمل و نقل و ترافیک: از این طریق میتوان اخبار و اطّلاعات جاّدهای، وضعیّت عبور و مرور، طرح و پروژههای عمران جادّهای، شمار... متن کامل