دانلود پایان نامه ارشد: ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی -متن کامل

محرک‌های اشتیاق شغلی با توجه به اهمیت بحث اشــتیاق شــغلی، جهت گیری بسیاری از پژوهش ها به ســمت تعییــن عواملی که منجر به اشــتیاق کارکنان می شود، معطوف شد. مؤسســه مدیریت و توسعه... متن کامل

پایان نامه سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعریف سرمایه در گردش سرمایه درگردش یک شرکت مجموعه ی مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری میشود. همانند تعداد زیادی از عناوین مدیریت مالی، سرمایه در گردش نیز به وسیله افراد... متن کامل

ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت با ارزش ویژه برند و واکنش مصرف­ کننده

تعاریف عملیاتی مسئولیت اجتماعی شرکت: در این پژوهش ادراک مصرف­کننده از مسئولیت اجتماعی شرکت با استفاده از پرسشنامه­ای بر اساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم)... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد: شباهت سرمایه فکری با دارایی‌های مشهود در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان‌های نقدی آتی

با وجود شباهت سرمایه فکری با دارایی‌های مشهود در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان‌های نقدی آتی ویژگی‌های خاصی این سرمایه‌ها را متمایز می کند که در ذیل به آن می‌پردازیم: دارایی... متن کامل

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی

کارآفرینی را از پایه با دو عامل، فرصت و تمایل به کارآفرین شدن تعیین می­کنند. عوامل اصلی فرصت­های محرک شامل توانایی­های درونی کارآفرینانه، اقدام به سرمایه­گذاری، سادگی ورود به بازار... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد – چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس -متن کامل

طبقه بندی هزینه ها در حسابداری مالی ، بیان « هزینه » به عنوان یک اندازه گیری ، در عبارت پولی ، از مقدار منابع مورد استفاده جهت برخی اهداف ، تشریح می شود . در حسابداری مدیریتی ، بیان... متن کامل

پژوهش (پایان نامه) : عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

انواع پیمانکاران: پیمانکاران بر حسب توان (پایه) به شرح زیر طبقه بندی می شوند. (آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه) الف) نوع اول: پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش... متن کامل