1-9-2 خاک های شورواژه خاک های شور معادل واژه سولونچاک(Solonchak) در سیستم طبقه بندی روسی میباشد که در گذشته به آن ها خاک های قلیایی سفید گفته می شد گاهی آن ها را میتوان از طریق قشری سفید که... متن کامل

اثرات کوتاه مدت

1-9-2 خاک های شورواژه خاک های شور معادل واژه سولونچاک(Solonchak) در سیستم طبقه بندی روسی میباشد که در گذشته به آن ها خاک های قلیایی سفید گفته می شد گاهی آن ها را میتوان از طریق قشری سفید که... متن کامل

افضل و همکارانش دریافتند که اگر‌چه شوری به طور چشمگیری پتانسیل جوانه‌زنی، رشد نشاء و متابولیسم را کاهش داد ولی هالوپرایمینگ منجر به حفاظت ارقام گندم در مقابل تنش شوری گرید(Afzal et al.,... متن کامل

تولیدات کشاورزی

افضل و همکارانش دریافتند که اگر‌چه شوری به طور چشمگیری پتانسیل جوانه‌زنی، رشد نشاء و متابولیسم را کاهش داد ولی هالوپرایمینگ منجر به حفاظت ارقام گندم در مقابل تنش شوری گرید(Afzal et al.,... متن کامل

نتایج مشابهی در گوجه‌فرنگی را گزارش شده است. نتایج حاکی از افزایش درصد جوانه‌زنی نهایی در دمای 15 درجه‌سانتی‌گراد بود(Michel et al., 2003). در تحقیقی که بر روی جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه... متن کامل

درجه حرارت

نتایج مشابهی در گوجه‌فرنگی را گزارش شده است. نتایج حاکی از افزایش درصد جوانه‌زنی نهایی در دمای 15 درجه‌سانتی‌گراد بود(Michel et al., 2003). در تحقیقی که بر روی جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه... متن کامل

مطالعات محدودی هر دو اثرات مثبت و منفی ذرات نانو را بر روی گیاهان گزارش شده است مثلا ترکیبی از ذرات نانو nano-Sioو nano-Tio2میتواند فعالیت نیترات ردوکتاز را در سویا افزایش دهد و توانایی جذب و... متن کامل

محصولات زراعی

مطالعات محدودی هر دو اثرات مثبت و منفی ذرات نانو را بر روی گیاهان گزارش شده است مثلا ترکیبی از ذرات نانو nano-Sioو nano-Tio2میتواند فعالیت نیترات ردوکتاز را در سویا افزایش دهد و توانایی جذب و... متن کامل

جهت توجیه تاثیرات مثبت پیش تیمار بذر در کاهش ابتلا به بیماری ها و خسارات ناشی از آنها دلایل قطعی و اثبات شده در دست نبوده ودر این رابطه مطالعات زیادی در دست انجام می باشد .(Rashid et al.,... متن کامل

شرایط زیست محیطی

جهت توجیه تاثیرات مثبت پیش تیمار بذر در کاهش ابتلا به بیماری ها و خسارات ناشی از آنها دلایل قطعی و اثبات شده در دست نبوده ودر این رابطه مطالعات زیادی در دست انجام می باشد .(Rashid et al.,... متن کامل

مطالعات میدانی در این خصوص نشان داده است که نتایج کاربرد پرایمینگ بذر در کشور های فقیری چون هندوستان، زیمبابوه ، پاکستان و نپال بسیار امیدوار کننده بود و کشاورزانی که در این روش از... متن کامل

مطالعات میدانی

مطالعات میدانی در این خصوص نشان داده است که نتایج کاربرد پرایمینگ بذر در کشور های فقیری چون هندوستان، زیمبابوه ، پاکستان و نپال بسیار امیدوار کننده بود و کشاورزانی که در این روش از... متن کامل

1-3-1- زمان کاشت زمان کاشت ذرت در فصل بهار موقعی است که خطر یخبندان های بهاره از بین رفته باشد که در نواحی مختلف تابعی از شرایط آب و هوایی آن منطقه است. این گیاه به یخبندان حساس است و در... متن کامل

شرایط آب و هوایی

1-3-1- زمان کاشت زمان کاشت ذرت در فصل بهار موقعی است که خطر یخبندان های بهاره از بین رفته باشد که در نواحی مختلف تابعی از شرایط آب و هوایی آن منطقه است. این گیاه به یخبندان حساس است و در... متن کامل

ه- ذرت بودادنی (پاپ کورن)و- ذرت غلاف دار ر- ذرت مومیز- ذرت اپک2 موتانتی از ذرت دندان اسبی است که دارای ژن مغلوبO2 می باشد.7 -2- 1 فنولوژی ذرت فیزیولوژیست ها رشد را به عنوان افزایش در ماده... متن کامل

عملکرد اقتصادی

ه- ذرت بودادنی (پاپ کورن)و- ذرت غلاف دار ر- ذرت مومیز- ذرت اپک2 موتانتی از ذرت دندان اسبی است که دارای ژن مغلوبO2 می باشد.7 -2- 1 فنولوژی ذرت فیزیولوژیست ها رشد را به عنوان افزایش در ماده... متن کامل

3-2-1 سازگاری(شرایط رشد) ذرت به دلیل دارا بودن تعداد زیادی رقم با دوره های رسیدگی مختلف میتواند در محدوده وسیعی از شرایط محیطی رشد کند. اصولا ذرت گیاهی است در کشور های گرمسیری با رطوبت... متن کامل

شرایط محیطی

3-2-1 سازگاری(شرایط رشد) ذرت به دلیل دارا بودن تعداد زیادی رقم با دوره های رسیدگی مختلف میتواند در محدوده وسیعی از شرایط محیطی رشد کند. اصولا ذرت گیاهی است در کشور های گرمسیری با رطوبت... متن کامل

امروزه بخشی از محققان فعال در حوزه بذر، مشغول تحقیقاتی بر روی تیمار‌های پیش از کاشت بذر هستند. تحقیقات متعددی اثبات کرده است که اعمال این تیمار‌ها توسط زارعین قبل از کاشت بذر به... متن کامل

محصولات زراعی

امروزه بخشی از محققان فعال در حوزه بذر، مشغول تحقیقاتی بر روی تیمار‌های پیش از کاشت بذر هستند. تحقیقات متعددی اثبات کرده است که اعمال این تیمار‌ها توسط زارعین قبل از کاشت بذر به... متن کامل