۳-۳-۲- کشاورزی و تجارت الکترونیک
با توجه به مطالب گفته شده در قسمت های پیشین می توان گفت که فناوری تجارت الکترونیک می تواند در بخش کشاورزی نقش مهم و اساسی را ایفا نماید. استفاده از فناوری تجارت الکترونیک در کشاورزی را میتوان به عنوان کلیدی جهت گشایش بیشتر بازار جهانی برای محصولات کشاورزی ایران برشمرد.روشها و نکات فراوانی در تجارت الکترونیک وجود دارند که می توان از آنها جهت تسریع و تسهیل در بازاریابی و تجارت کشاورزی استفاده نمود. از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
– استفاده از اینترنت و شبکه جهانی وب جهت تبلیغ کالاهای کشاورزی
– استفاده از شیوه های مختلف پرداخت الکترونیکی
– سرعت بخشیدن به روند جذب مشتری
– تسریع در فرآیند انجام معاملات و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه افراد
این مساله از راه جلوگیری از حضور فیزیکی در محل انجام معامله می باشد.
– تسهیل در انجام معاملات بین شهری و بین المللی
در تجارت الکترونیک نیازی نمی باشد که افراد از شهرهای مختلف و یا حتی از کشورهای گوناگون برای انجام معاملات افدام به سفر نمایند.
– سهولت در نظارتهای گمرکی و پرداخت تعرفه های مربوطه
– تسریع فرایند دستیابی کشاورزان به وجوه حاصل از فروش محصولات خود
– بهبود توانمندی کشاورزان در جهت اخذ تصمیمات مناسب بازاریابی و ایفای نقش موثر تر در مدیریت بازار
– افزایش آگاهی کشاورزان از سازوکارهای بازاریابی در سطوح محلی، ملی و بین المللی
– توسعه بازار محصولات کشاورزی از محلی به ملی و بین المللی
– بهبود دسترسی کشاورزان به نهاده ها و فناوری های تولیدی در زمان و مکان مناسب.
– و…
البته تمامی موارد ذکر شده در صورتی عملی بوده و کارآیی خواهند داشت که پیش نیازها و ملزومات تجارت الکترونیک در ایران بیش از پیش محقق شوند.
۴-۳-۲- پیش نیازها و ملزومات مورد نیاز برای تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک نیز به مانند همه پدیدهها نیازمند ایجاد و بسط و گسترش پیش نیازها و عواملی می باشد. در این راستا صاحب نظران بسیاری اقدام به رایزنی و بیان پیش شرطهای لازم برای این فناوری نموده اند. در این قسمت به اقتضای این نوشتار به بیان تلفیقی از نظرات مختلف می پردازیم. به طور کلی زیرساختهای لازم برای تجارت الکترونیک را میتوان به صورت عوامل زیر برشمرد:
– دستیابی گسترده به شبکه های ارتباطاتی از قبیل تلفن، اینترنت و …
– تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحدالشکل بین المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، بانکداری
الکترونیکی، نظام مالیاتی و …
– سعی در سازگاری و همراهی و همگامی با فناوریهای نوین جهانی
– تقویت چارچوب امنیتی مرتبط با تجارت الکترونیک مسائلی مانند امنیت اطلاعات، محیط سالم در وب و غیره در این دسته جای میگیرند
– ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری برای محصولات
– تسهیل استفاده از شبکه های اطلاعاتی و تجهیزات ارتباطاتی
در این زمینه می توان به عنوان مثال به کاهش تعرفه های مربوط به اینترنت و متعادل نمودن هزینه های مربوط به استفاده از آن و غیره اشاره نمود.
– استمرار در بهینه سازی و به روز نمودن فرآیندها
– بسط و بهبود آموزش های مرتبط با تجارت الکترونیک در سطح جامعه
– ایجاد و تعریف مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتال در کشور و تائید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این
مراجع
– و…
۵-۳-۲- مزایا و معایب تجارت الکترونیک
فناوری تجارت الکترونیک دارای فواید و مزیتهای فراوانی میباشد که آن را از شیوه تجارت سنتی و عادی متمایز
میسازد. برخی از این ویژگیها عبارتند از:
-۱ صرفه جویی در زمان
-۲ تسهیل امکان مدیریت بهتر در اجرای امور روزانه به عنوان مثال شخصی که درگیر کارهای روزانه خود میباشد و زمانی برای مراجعه به مراکز خرید و رفع نیازهای خود ندارد، به راحتی میتواند از طریق سایتهای مختلف اینترنتی اقدام به خرید اقلام مورد نیاز خود نماید و بدین ترتیب به مدیریت بهتر کارهای خود بپردازد.
-۳ کاهش هزینه های رایج در عملیات که معمولا بین مشتریان و فروشندگان در جریان هستند.
-۴ رفاه و راحتی بیشتر مشتریان و فروشندگان
-۵ ایجاد امکان تبلیغات جهانی با هزینه کمتر بدین صورت که وقتی محصولی در اینترنت در معرض تبلیغ و فروش گذارده میشود، مطمئنا در سطح جهانی به هدف تبلیغاتی خود دست مییابد.
-۶ ایجاد رقابت بیشتر و در نتیجه افزایش کیفیت محصولات و بهبود ارائه آنها
-۷ امکان حذف دلالها و یا همان واسطههای فروش این مساله میتواند از طریق برقراری ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده صورت گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.