مشکلات خوردن جزء مشکلات روانشناختی ان و تاثیر منفی ذهنی، جسمی و اجتماعی روی سلامتی دارن. و طبق دسته بندی (DSM-IV) به سه دسته تقسیم می شن.

مشکلات

  • بی اشتهایی عصبی
  • پرخوری عصبی
  • مشکلات خوردن که به عوامل دیگه وابسته ان.

براساس دسته بندی  (DSM-IV) نشونه ها و مشکلات مشکل  از این قرار ان:

 

۲-۲-۳-۱- بی اشتهایی عصبی

دوری از حفظ وزن بدنی نرمال، ترس شدیداز زیاد شدن وزن بر خلاف کاهش عمومی وزن، قطع قاعدگی واسه سه دوره پشت سر هم
چاق

 

۲-۲-۳-۱-۱- مشکلات

کم آبی، هیپوترمی، کاهش ضربان قلب، کاهش چگالی استخوانی، کاهش هموگلوبین هماتوکریت خون، گلوکز، سرم، افسردگی، کاهش سطح استرادیول، بی خوابی ، خستگی و عصبانی انصراف اجتماعی

عصبانی

 

۲-۲-۳-۲- پرخوری عصبی

دوره های تکراری پرخوری سریع (تناوب غذاخوردن در کمتر از هر دو ساعت)، مصرف غذاهای دارای کالری زیاد و آسون الهضم در  دوره پرخوری، مصرف بی سر و صدای غذا در دوره پرخوری، قطع دوره پرخوری بر اثر دل درد، خواب، سررسیدن بقیه یا ایجاد استفراغ از قصد، نوسان تکراری وزن به مقدار ۵ کیلو یا بیشتر به دلیل پرخوری و روزه گیری متناوب

کالری

 

۲-۲-۳-۲-۱- مشکلات

کم آبی، مشکلات مربوط به دندون و لثه، سوء هاضمه ،کاهش وزن بر خلاف مصرف زیاد غذا، گرفتگی عضلات، بی نظمی قاعدگی، افسردگی

 

۲-۲-۳-۳- مشکلات خوردن که به عوامل دیگه وابسته ان.

همه شرایطی که واسه بی اشتهایی گفته شده به جز قطع قاعدگی

همه شرایط بحرانی که واسه بی اشتهایی عصبی گفته شده به جز وزن عادی که تو یه دامنه نرمال قرار داره.

همه شرایطی که واسه پرخوری عصبی گفته شده به جز پرخوری و رفتارای مسهل که با تکرار کمتری نسبت به پرخوری عصبی اتفاق می افته.

کاربرد تکراری عوامل متهوع و استفراغ خود تعمدی واسه اینکه فرد به وزن نرمال برسه.

نشخوار و تف کردن نه قورت دادن مقدار زیادی غذا

پرخوری دچار اختلال کننده خوردن، به کار گیری پرخوری غذایی بدون اینکه تهوع و بالا آوردن بی اشتهایی عصبی دیده شه.

 

۲-۲-۳-۳-۱-پرخوری دچار اختلال کننده

 

پر خوری غذایی بدون اینکه تهوع و بالا آوردن بی اشتهایی عصبی دیده شه , پرخوری دچار اختلال کننده جوری که به وسیله استانکارد (۲۰۰۲) بازبینی شد که به طور عینی با مصرف مقدار زیادی غذا در یه وقتی کوتاه (مثلا کمتر از دو ساعت) یه مدت که فرد به طور ذهنی از دست دادن کنترل رو تجربه می کنه مشخص می شه. همراه با پرخوری دچار اختلال کننده پرخوری با پاکسازی یا بقیه رفتارای جبرانی تعقیب نمی شه، که این موضوع مشکل پرخوری دچار اختلال کننده رو از پرخوری عصبی جدا می سازه. از پایه تخمین زده شده که  پرخوری دچار اختلال کننده با بهره گرفتن از خود گزارش دهی تقریبا در ۳۰ % افراد چاقی که در جستجوی درمان هستن اتفاق می افته، هر چند وقتی به وسیله معاینه کنندگان متخصص تشخیص گذاری می شن. به نظر می رسه اندازه گسترش به اندازه ۱۵- ۱۰ % کم میشه (اسپیزر، دلوین، هسین، وینگ و همکاران، ۱۹۹۲؛ به نقل از استانکارد، ۲۰۰۲).

 

۲-۲-۴-گسترش مشکلات خوردن

حدود ۵/۰ تا ۷/۳ درصد از زنان از بی اشتهایی عصبی و ۱/۱ تا ۲/۴ درصد از پراشتهایی (پرخوری) عصبی در طول زندگیشون رنج می برن (موسسه ملی سلامت روانی آمریکا، ۲۰۰۱). باید اضافه کرد مشکلات تغذیه ای، امروزه خطر مهمی واسه سلامت جسمی و روحی دختران تازه بالغ بوده و تقریبا ۸ % از کل ناراحتیا یا مشکلات تغذیه ای کلینیکی رو به خود اختصاص داده (کولینس، ۲۰۰۵).

گزارش مطالعه همه گیری شناسی مشکلات خوردن در سال ۱۳۷۹ که به وسیله دژکام و همکاران انجام شده گسترش بی اشتهایی عصبی به عنوان یه جور مشکل خوردن رو در دانش آموزان دختر ۹% و سندرم نارضایتی از بدن رو ۶/۶ % نشون داد. مشکل خوردن در یافته های تحقیق سیدی و همکاران (۱۳۸۳) که روی دانش آموزان دختر شهرکرمان انجام داده بود ۸/۶ % گزارش شده، از این اندازه ۸/۰ درصد مربوط به  بی اشتهایی و ۸/۰ درصد مربوط به پراشتهایی عصبی بود و نوع سوم ۷/۰درصد مشکلات خوردن رو در این مطالعه تشکیل داد. پورقاسم (۱۳۸۷) در بررسی مشکلات خوردن در دانش آموزان دختر تبریزی به این نتیجه رسید که ۷/۱۶ درصد از دانش آموزان در خطر مشکلات خوردن بودن.

 

۲-۲-۵- عوامل داخلی و خارجی موثر در بروز مشکل خوردن:

رودین و ویفلی  (۱۹۹۵) عوامل زیر رو در بروز این رفتارها موثر می دونه:

۱) عوامل داخلی

۲) عوامل خارجی

 

 

 

۲-۲-۵-۱- عوامل خارجی

عوامل فرهنگی  اجتماعی

از جمله عواملی که تاکید خاصی روی لاغری زنان داره عامل فرهنگی – اجتماعیه. زنان جوون ورزشکار همیشهً با این تصوراند که وقتی لاغرند قشنگتر و موفق ان. این تفکر در مورد لاغری منجر می شه که از ظاهر فعلی خود ناراضی باشن و به هر قیمتی تلاش می کنن این وضعیت رو واسه خود بسازن.

رودین، سیلبراستین [۲]و همکاران (۱۹۹۵) در مطالعه خود نشون دادن که دختران نوجوون با وزن نرمال درگیر به کار گیری روشای رژیمی  ان چون تصور می کنن که چربی زیادی دارن و چاق ان. ویسمن [۳]و همکاران (۱۹۹۲) نشون دادن که با گذشت زمان وزن بدنی نرمال زنان امریکای شمالی کمتر شده و اونا اثر عامل فرهنگی رو موثر دونسته ان. این مطلب نشون میده که زنان آمریکایی از نظر وزن بدنی ایده آل، پایین ترن. استیک [۴]و همکاران (۱۹۹۴) هم در این باره میگن که فشار و استرس اجتماعی واسه کاهش وزن موجب بروز رفتارای مشکل خوردن می شه.

سابقه آزار و اذیت :

به دنبال فشارهای فرهنگی – اجتماعی که واسه لاغری بر ورزشکاران وارد می شه اونا بیشتر استرسایی رو از طرف مسئولین باشگاه، مربیان و هم تایان خود متحمل می شن . تامپسون [۵]و هین برگ (۱۹۹۳) اشاره می کنن که سابقه آزار و اذیت از فاکتورهای مهمی در بروز رفتارای مشکل خوردن در اوناس. در بررسی که ایشون بر دختران نوجوون ۱۳-۱۱ ساله انجام داده زیرگروهای مربوط به تصویر بدنی، ترس از بلوغ و زیاد شدن وزن در پرسشنامه EDI-2 نشون داده که نمره بالاتری در افسردگی و نبود اعتماد به نفس دارن.

به این منظور به دنبال به کار گیری روشای کنترل وزن، پیش تمرینی، خوردن داروهای مدر و مسهل و یا بی اشتها کننده می رن. این دستورالعملا  شامل کاهش درصد چربی و مصرف غذاییه و یا به روش تخلیه بدن از غذا این وزن اضافی رو کم می کنن، در حالی که در بیشتر مشکلات پرخوری و بی اشتهایی عصبی وزن خود رو پایین تر از ۸۵% از چیزی که مناسب تر از وزن و قد اوناس نگه می دارن.

ترس از بلوغ و چاقی و مشکل و نارضایتی در درک از خود به مشکلات مربوط به خوردن، کاهش تراکم استخوانی، مشکلات هاضمه، کاهش توده عضلانی و چربی بدنی ، بی نظمی در ریتم قلبی و عروقی و کم آبی رو به دنبال داره و آسیب و استرسای زیادی رو بر ورزشکاران وارد می کنه.

 

محیط ورزشکار :

شرکت کننده ها در رشته های ورزشی به لاغری و کنترل وزن بدن به عنوان دلیلی که در ایجاد  مشکلات خوردن دخالت دارن، تشویق می شن. گارنر و کارفینینکل [۶](۱۹۸۰) در تحقیقی که روی ۱۸۳ زن ورزشکار در رشته های جور واجور انجام داده نشون دادن اندازه ابتلای زنان بالرین به مشکل خوردن طبق ویژگی حرفه اونا بیشتر بوده. سندگوت (۱۹۹۳) فهمید که بیشتر ورزشکاران نسبت به گروه کنترل در برابر به دچار شدن به رفتارای کنترل وزن مرضی و رفتارای مربوط به مشکلات خوردن ان.  تحقیقات ایشون اندازه گسترش در بین رشتهایایی که نیاز به لاغری اندام زیبایی دارن ( ۳۴ درصد) رشته هایی مثل کشتی و یا رزمی که کنترل وزن از عوامل مهم در اون هستش (۲۷ درصد) ، استقامتی (۱۳ درصد) و بازیای توپی (۱۱ درصد) رو نشون میده.

۲-۲-۵-۲- عوامل داخلی

عوامل داخلی به معنی بخشی از ویژگیای درونیه که شامل ساختار رواشناختی هستن:

 

تصویر بدنی

بحث درباره نارضایتی بدنی به عنوان عاملیه که در رابطه با مشکلات خوردن، هست. فیربورن [۷]و گارنر(۱۹۸۸) فکر می کنند که این مشکل در بیشتر مردم دیده می شه و نباید به اون توجه کرد در حالیکه طبق گزارش DSM-IV ترس از شکل بدن در مشکل خوردن شایعه. نارضایتی از تصویر بدنی فقط در مریضایی که از نظر بالینی مشکل مربوط به خوردن در اونا دیده شده می تونه به عنوان معیاری در تعیین اینکه کی می تونه در خطر مشکل خوردن باشه به کار میره.

[۱]. Johnson

[۲]. Rodin & silberstein

[۳] .Wiesman

[۴]. Stice

[۵]. Tompsone & Heinberg

[۶]. Garner & Garfinkel

[۷]. Faiburn & Garner

دسته‌ها: علمی