– اهمیت پیاده‏راه

اهمیت پیاده‏راهاصرفا فیزیکی و ارتباطی نیست بلکه در تقویت کاربری­ها، جنبه­های اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی  و ایجاد مقیاس انسانی  نیز برمی­گردد.

امروزه کیفیت و جذابیت فضاهای عمومی شهری به یکی از مهمترین سنجه­های توسعه یافتگی و قابلیت زندگی در شهرها بدل گردیده است. در این میان پیاده راه به دلیل ویژگی­های خود در ایجاد تعاملات اجتماعی از نقش اساسی برخوردار است. شهرهای اروپایی به ویژه در دو کشور آلمان و هلند، پیشگام ایجاد و گسترش پهنه­های پیاده بوده اند و شهرهای آمریکایی نیز در طول زمانهای مختلف، رویکردهای گوناگونی نسبت به موضوع داشته اند اما  توسعه شهرها در دوران معاصر در کشورمان، در گسستی عمیق با سنت گذشته خود، خودرومدار و بر مبنای تسهیل هرچه بیشتر حرکت سواره بوده و آنچنانکه باید به فضاها و محدوده های پیاده و اهمیت آنها در  ایجاد سرزندگی و پویایی شهری توجه نگردیده است. از نظر لاک وود و استیلینگز (1998) ارتقاء محیط و جاذبه خیابان، افزایش ارزش املاک، کاهش اثرات منفی وسایل نقلیه بر محیط زیست، خلق خیابان­های بسیار زیبا، کاهش سرعت وسایل نقلیه­ی موتوری در خیابان و در نهایت افزایش ایمنی افراد پیاده یا دوچرخه از مهم­ترین اهداف اجرای طرح­های پیاده‏راه سازی می‏باشند. (Lockwood, and Stillings, 1998)

گردش در شهر یکی از اشکال گذران اوقات فراغت است که پیاده‏راها می­توانند بیشترین سهم را در برآورده کردن این نیاز داشته باشند. اگرچه فضایی مثل پارک هم می­تواند این نقش را ایفا کند ولی وجه تفاوت پیاده‏راها با این گونه فضا­ها، گره خوردن زندگی روزمره شهروندان با آن­ها و ثبت خاطرات جمعی است.(کاشانی جو، 1389: 45).

  • افزایش حضور پیاده باعث افزایش روابط اجتماعی میان شهروندان می‏شود.
  • کاهش حمل و نقل موتوری در مرکز شهری
  • کاهش آلودگی صوتی و آلودگی هوا در مراکز شهری
  • افزایش حس تعلق ساکنان منطقه
  • تشویق ساکنین در بهبود محیط کالبدی­شان
  • تقویت و بهبود جایگاه اقتصادی مسیر و ایجاد حق انتخاب برای استفاده کنندگان
  • افزایش ایمنی پیاده و بهبود خدمات شهرها
  • شکل گیری قرارگاه­های رفتاری مناسب در سطح محدوده

 

2-15- مزیت پیاده‏راه

ادراک فضایی و بصری: الویت حرکت پیاده به سواره ادراک بصریري، ادراک زمان تسلاب خاطر، ایجاد حس مکان، ملاحظات زیست محیطی، اقلیمی و پایداری

روابط اجتماعی: بهبود و افزایش برخوردهای اجتماعی، ایجاد فعالیت‏های متنوع و مبادلات تجاری، شناسایی ارزش­های تاریخی و سنتی محیط شهری، هویت مکانی، ایجاد حس مشارکت.( رفیعیان، صدیقی، پورمحمدی، 1390)

زندگی پیاده در شهر مایه اصلی شکل­گیری اجتماع و روح شهر است و احساس تعلق به مکان و از آن خود دانستن محیط زندگی که موجب آرامش خاطر و تعادل روانی شهروندان می‏شود، وابسته به تجربه محیط شهری است ( عاشوری، 1389).

قبلا شهرها هویت شهری خود را در بناهای بلند، گنبد و تک­بناها می­یافتند، اما امروزه آنها خود را با خیابان­های پیاده­شان می­شناسند (کاشانی جو، 1385: 46).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیرگسترش پیاده ‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان مدرس شهرکرمانشاه)

دسته‌ها: دانشجویی