مقاله رایگان درمورد شرکت های پذیرفته شده، اقلام تعهدی غیرعادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

اقلام تعهدی تأثیر مهمی در فرایند ارزش‌گذاری بازی می‌کنند، زیرا معضلات زمان‌بندی و نبود انطباق نهفته در ارقام وجه نقد را کاهش می‌دهند.اما اتکاپذیری و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید می باشد؛ زیرا که مدیران با در نظر داشتن ذهنی و برآوردی بودن این اقلام، قادرند آن‌ها را دست‌کاری کنند تا سود گزارش‌شده را سازگار با اصول پذیرفته‌شده حسابداری و مطابق میل خود تعدیل کنند. از این‌رو با وجود اتفاق‌نظر در مورد سودمندی اقلام تعهدی در پیش‌بینی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، مخالفانی در بین صاحب‌نظران هست )عرب‌مازار یزدی و همکاران،1385).

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در کاهش کیفیت اقلام تعهدی از نظر خواجوی و همکاران (1389)، تاثیری می باشد که محافظه‌کاری بر پایداری سود می‌گذارد. بهترین نوع محافظه‌کاری، مقابله هزینه‌های جاری با درآمدهای جاری می باشد. این در حالی می باشد که محافظه‌کاری به‌سبب شناسایی سریع‌تر زیان‌ها و کاهشاقلام تعهدی در بهبود این امر، این منافع به قیمت خطای برآوردی می باشد و میان سطح اقلام تعهدی و این خطا نوعی ارتباط مثبت هست. پس، اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود می باشد(دیچو و دیچو، 2002)[1].

مطالعه نظرها و نتایج تحقیقات در مورد اقلام تعهدی، نشان می‌دهد بی‌اطمینانی موجود در مورد این اقلام باعث کاهش مطلوبیت آن‌ها می‌گردد.خوانسالار(2012)[2]طی پژوهشی به مطالعه تأثیر درجه اطمینان مربوط به اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده پرداخت. درجه اطمینان برای اقلام تعهدی با معیارهای نزدیکی به ارزش بازار و پتانسیل کم در دست‌کاری و در سه سطح (بالا، متوسط و ضعیف) در نظر گرفته گردید. بالاترین درجه اطمینان مربوط به اقلام تعهدی مالی، پایین‌ترین مربوط به اقلام تعهدی غیرتجاری و اقلام تجاری نیز دارای اطمینان متوسط بودند. نتایج نشان داد هر چه درجه اطمینان اقلام تعهدی بالاتر باشد، پیش‌بینی‌ها بهتر خواهد بود.

نتیجه پژوهش چن و همکاران(2012)[3] نیز نشان داد هر چه سطح برآوردها در مورد اقلام تعهدی بیشتر باشد، دقت پیش‌بینی سود تعهدی آینده کمتر می‌‌گردد که ناشی از کاهش پایداری سود می باشد.

به‌دلیل اهمیت اقلام تعهدی در فرایند گزارش‌دهی در حسابداری، به‌نظر می‌رسد تمرکز بایستی در جهت ایجاد اطمینان برای این اقلام باشد.همان‌طور که گفته گردید، یکی از موارد نگرانی، بحث مدیریت سود می باشد. سؤالی که مطرح می‌گردد این می باشد که چگونه می‏توان از سرمایه‌گذاران در برابر دست‌کاری سود و مدیریت سود که به گفته شیفر(2014)[4]دخالت هدفمند مدیران در فرایند گزارشگری مالی برون‌سازمانی به‌مقصود تحصیل منافع شخصی می باشد، طرفداری نمود.

[1] Dechow & Dichev

[2] Khansalar

[3] Chen et al,

[4] Schipper

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: