۱٫خیلی زیاد() ۲٫ زیاد() ۳٫تاحدودی() ۴٫کم() ۵٫ اصلا دنیای واقعی با فضای مجازی قابل مقایسه نیست ()

تا چه اندازه در مورد مسائل مذهبی و اعتقادی (احادیث ،روایات ،اعیاد مذهبی و…)پست یا کامنت می گذارید ؟
۱٫خیلی زیاد() ۲٫ زیاد() ۳٫تاحدودی() ۴٫کم() ۵٫ هیچوقت این کار را انجام نداده ام()

تا چه اندازه شما خودتان سعی می کنید مراسم مذهبی را درکلوب تبریک یا تسلیت بگویید؟
۱٫خیلی زیاد() ۲٫ زیاد() ۳٫ تاحدودی() ۴٫ کم () ۵٫ خیلی کم()

تاچه میزان ترجیح می دهیدبا کاربرانی که به هنجارهای دین پایبند هستندارتباط داشته باشید؟
۱٫خیلی زیاد() ۲٫ زیاد() ۳٫تاحدودی() ۴٫کم () ۵٫اصلادر فضای مجازی برایم مهم نیست()

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

برای شما چه اندازه مهم است که دوستانتان (اد لیست هایتان) با چه باورهای دینی و مذهبی باشند؟
۱٫خیلی زیاد() ۲٫ زیاد() ۳٫تاحدودی () ۴٫کم () ۵٫ اصلامهم نیست هرکس با هر باوری می تواند جز ادلیستهایم قرار بگیرد()

تا چه اندازه در کلوب مهم هست برای پروفایلتان ,عکس بدحجاب نگذاریدو عکس های بد ججاب را لایک نزنید و حدود شرعی را رعایت کنید؟
۱٫خیلی زیاد() ۲٫ زیاد() ۳٫ تاحدودی() ۴٫ کم () ۵٫ خیلی کم()

تا چه اندازه باور دارید که خدا همواره ناظر بر اعمال شما هست و تفاوتی بین دنیای واقعی و فضای مجازی وجود ندارد.
؟۱٫خیلی زیاد() ۲٫ زیاد() ۳٫ تاحدودی() ۴٫ کم () ۵٫ خیلی کم()
تا چه اندازه سعی می کنیددر دنیای واقعی، دروغ نگویید ،تهمت نزنید و از الفاظ رکیک یا جنسی استفاده نکنیدو نگاه حرام یا فعل حرام انجام ندهید؟۱٫خیلی زیاد() ۲٫ زیاد() ۳٫ تاحدودی() ۴٫ کم () ۵٫ خیلی کم()
به نظرم دنیای واقعی با فضای مجازی کلوب متفاوت است در کلوب مواجهه با الفاظ و تصاویر و گفتگوهای حرام یا سکس چت به لحاظ اینکه افراد را نمی شناسیم و نمی بینیم اشکال ندارد. بله کاملا موافقم() موافقم() نظر خاصی ندارم() مخالفم() کاملا مخالفم()

۳-۵-۲-۹- تعریف عملیاتی هویت دینی

متغیر هویت اجتماعی
ابعاد هویت قومی
خرده ابعاد آداب و سنت های قومی زبان محلی پوشش ولباس محلی
سوال اگر کسی در کلوب به قومیت شما توهین کند یا جوک بگوید،تا چه میزان ناراحت می شوید ؟