بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اگرچه خواستگاه مسئولیت پذیری به لحاظ فردی و اجتماعی به زمان آفرینش بشر در چارچوب نظام الهی عالم و تشکیل اولین اجتماعات بشر بر می گردد، اما پیشینه مسئولیت پذیری سازمانی ،با در نظر داشتن عمر کوتاه سازمان ها و بنگاه های امروزی کوتاه می باشد .در بعد مسئولیت پذیری بشر و جامعه، مفاهیم و موضوعات عظیمی نظیر میثاق الهی بشر، صالحیت جامعه انسانی ،عزم و حرکت بشر ها ، خیر رسانی و محبت به دیگران ، دوری از اسراف و وجدان انسانی و هزاران موضوع دیگرو یا بهره گیری از راه ها و روش هایی نظیر خمس ، زکات ، وقف ،صدقه  ،علم آموزی و نظایر آن در مکاتب الهی بالاخص اسلام مؤید اهمیت این مهم می باشد.اما در بعد سازمانی با در نظر داشتن عمر کوتاه سازمان های امروزی پیشینه موضوع به دهه 1920 بر می گردد. از اوایل دهه 1920 محققین مدیریت به مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه ها تأکید کرده اند و تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع مسئولیت اجتماعی در جوامع توسعه یافته ابعاد بسیار زیادتری دارد تا در جوامع دیگر مثل ایران که تحقیقات گسترده ای را مشاهده نمی کنیم .

مقالات و تحقیقاتی که در ایران هست، عبارتند از : کتاب فشرده ای از آقای دکتر الوانی در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکت ها ،مقاله آقای دکتر نجف بیگی در کتاب سازمان و مدیریت پیرامون این موضوع ،مقاله ای از آقای دکتر ایران نژاد پاریزی ، مقاله ای از خانم مریم خلیلی و آقای علی رضا امیدوار دبیر انجمن مسئولیت اجتماعی  شرکت های ایرانی و مواردی به توضیح زیر:

1- مطالعه تأثیر مدیران فرهنگی در ارتقای مسئولیت اجتماعی ( مطالعه موردی :مدیران تک پست صدا و  سیما در سال 1387-1388 توسط حسین مهردوست مقطع ارشد در دانشگاه علوم تحقیقات در رشته مدیریت فرهنگی )

2- مطالعه تطبیقی مسئولیت اجتماعی مدیران واحد های دولتی و خصوصی – فضل الله امینی- مقطع کارشناسی ارشد – مرکز آموزش مدیریت صنعتی

3- مطالعه عوامل مؤثر بر مسئولیت پذیری سازمان های دولتی ایران (نیروگاه برق طرشت ) توسط معصومه وزیری نظام دوست در سال 89 در رشته مدیریت دولتی مقطع ارشد در دانشگاه علوم تحقیقات

4- مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای در سازمان های دولتی توسط حسین گیوی پور در مقطع دکترا در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

5- سیاست گذاری حکومت در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران ،علی رضا امیدوار  ، مقطع ارشد ،  دانشگاه تهران ، 1384

6- مطالعه الگوی مسئولیت اجتماعی مدیران بخش صنایع نساجی سازمان صنایع ملی ،احمد رضا قاسمی ، مقطع ارشد ، دانشگاه تهران ،1374

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید