بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید – دانلود

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

-24 تأثیر برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری

تصویر فروشگاه نزد خرده فروش براساس ویژگی های عملیاتی فروشگاه می باشد و اقدامات و سیاستهای مسئولیت اجتماعی شرکت در شکل گیری تصویر فروشگاه تأثیر عمده ای دارد.نتایجی که از تحقیق 460 مصرف کننده بدست آمده نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر فروشگاه نزد  مصرف کننده اثر دارد .همچنین این اقدامات در تأثیر گذاری تصویر فروشگاه وقتی خرده فروش ادراک مثبتی در بین مشتریانش دارد ، تأثیر بسزایی دارد. ادراک مصرف کننده از برنامه های مسئولیت اجتماعی در فروشگاه ها منجر به رضایت و وفاداری بیشتر مصرف کننده می گردد.

2-24-1 ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تصویر فروشگاه نزد خرده فروش

در ادبیات خرده فروشی یک توافق عمومی هست که نشان میدهد تصویر فروشگاه: “راهی می باشد که منجر به درک فروشگاه توسط خریداران می شو”.(Pen & Zinkhan, 2006, 231) و ویژگی کاربردی می باشد که یک فروشگاه مورد ارزیابی سایر فروشگاه ها قرار می گیرد.

(Bloemer & DeReyter, 1998,501) در این جا دو مفهوم توانایی شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت شکل می گیرد. توانایی شرکت به مهارت سازمان در ساخت و تولید محصول یا ارائه خدمات بر می گردد ، در حالی که مسئولیت اجتماعی شرکت به حمایت شرکت از مباحث اجتماعی بر می گردد. تصویر فروشگاه از منظر توانایی شرکت بر آمیخته خرده فروشی (محصول ، برند ،خدمت ، طرح مغازه …)دلالت دارد .به عنوان مثال تصویر فروشگاه شامل انواع و کیفیت محصولات فروخته شده ،ظاهر فروشگاه ،خدمات ارائه شده به مشتری و فعالیت های بازاریابی فروشگاه می باشد .ابعاد تصویر فروشگاه شامل کالا،خدمت ،ارباب رجویان ،تسهیلات فیزیکی، راحتی، ترفیع فضای مغازه و رضایت می گردد.( Doyle & Fenwick, 1974) علاوه بر 5 بعد تصویر مغازه که شامل محصول ،قیمت، چیدمان ، نوع و موقعیت می گردد   Bearden, 1977))
می توان کیفیت کالا ،محیط ، پارکینگ و کارکنان را هم به آن نسبت داد.  Ailawardi & Keller,2004)).

در تحقیقی که توسط آرنولد در سال 1996 انجام شده، آمده می باشد که ادراک مصرف کننده از تصویر فروشگاه فقط به ویژگی فروشگاه مربوط نمی گردد  بلکه به تأثیر فروشگاه در محیط اجتماعی بزرگ برمی گردد و مصرف کنندگان در جستجوی خرده فروشانی اند که نه فقط قیمت پایین دارند بلکه در اقداماتی که از ارزش های جامعه حمایت می کنند فعالیت دارند. اقدامات مسئولیت اجتماعی بیشتر جنبه تشخیصی دارد تا جنبه آگاهانه ، زیرا این اقدامات به خرده فروش اجازه می دهد تا تعهداتش نسبت به جامعه را نشان دهد. (Arnold et al,1996)

در نهایت برنامه های مسئولیت اجتماعی همان طور که راهنمایی برای ارزیابی مصرف کننده از       خرده فروشان می باشد ، به عنوان راهنمایی برای تصویر فروشگاه ها می باشد و تصویر نظریه فریدمن بر اساس تئوری بازار آزاد می باشد و باعث می گردد که استراتژی های جهانی سازی کسب و کارها را به دسترسی بیشتر به بازارها و هزینه های تولید کمتر سوق دهد.

(Day &Motogemry ,1999 ,53) همچنین این مسأله به واقعیت مفهوم دهکده جهانی که اولین بار در دهه 1960 مطرح گردید ، نزدیک می باشد .با اقدامات مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها ، کسب و کارها می توانند بیشتردر معرض حمایت مشتریان، کارمندان،  فراهم کنندگان ، سهامداران ، سازمان های غیر انتفاعی و دولت ها قرار بگیرند.

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید