بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن – پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

ج- مدل های رشدی- شناختی

الف- مدل های غیر رسمی [1]

این برنامه ها که طی سالها،­در مراکز پیش دبستانی اولیه، سنتی و کودک محور برای کودکان طبقات متوسط اجتماع طرح ریزی می گردید به صورت های غیر رسمی امروزی که برای تمامی کودکان طرح ریزی می گردد، تکامل یافته می باشد. امروزه تاکید اساسی این گونه برنامه ریزی ها بر«نیازهای  کلی کودک» می- باشد که عبارتند از:

 

  • برای کودکان بطور کامل آگاهی داشته باشد. وقتی که این گونه آگاهی ها حاصل گردید، معلم بایستی به برآوردن مسئولیت هایش تمایل داشته باشد و اعمال تجویز شده و تعیین شده را مشتاقانه انجام دهد. کاربرد موفقیت آمیز برنامه ها، در چنین صورتی، قویأ به دو مورد زیر بستگی دارد:
  • آگاهی از تأثیر معلم به صورتی که الگوی پیشنهادی و مدل بکار رفته شده پیشنهاد و تجویز شده می باشد.
  • تمایل معلم به انجام آن تأثیر در تمام اوقات. (مفیدی، 1386، ص17)

خصوصیات مشترک مدل های ذکر گردیده

  • تفاوت های فردی بین کودکان تشخیص داده شده و به محض ورود آنها به برنامه به آنها رسیدگی خواهد گردید.
  • برای تعیین این گونه تفاوت های فردی یک پیش ارزیابی لازم می باشد.
  • در صورتی که این تفاوت ها به نحو درستی تشخیص داده شوند و تدابیر مناسب در مورد آنها اندیشیده گردد، نیازهای کودکان به بهترین نحو برآورده خواهد گردید.
  • کودکان بایستی به مدرسه علاقه مند گردند و قبل از هر گونه تغییرات رفتاری درآنها، برای یادگیری برانگیخته شوند.
  • معلمان بایستی فعالیت ها و تجربه هایی را که به رقابت های موفقیت آمیز کودکان در محیطشان منجر می گردد، تدارک ببینند.
  • همه کودکان قادر به تجربه موفقیت آمیزدر هر گونه برنامه ای می باشند به شرط اینکه فعالیت ها به گونه ای ارائه گردند که برای کودکان قابل درک و معنا دار باشند. (همان، ص19)

تفاوت های میان مدل های آموزشی ذکر گردیده را اِلنورمک کابی و ماریام نورل نر[2](1970)به صورت زیر اختصار نموده اند. )به نقل از مفیدی، 1386، ص 18)

[1]. Informal models

[2]. Eleanor maccoby and miriamzelner

 مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش پیش از دبستان: مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن