بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

فورد لندن دایر گردید، عدم بهره گیری از خشونت، رشد مهارت های خودیاری، اهمیت دادن به تخیلات کودک، خلاقیت و بازی در برنامه ها، تغذیه و پرورش فردی و در نهایت، فعالیت های آمادگی تحصیلی بود. این چهره های در انجام این مهم محسوب می گردید تا بتواند به نابرابری های اجتماعی در توان خود پاسخ دهد. مارگارت مک میلان ارتباط مستقیمی را بین یادگیری خانه – محور[1] مورد نظر برای کودکان برخوردار و محیط مثبت مهدهای کودک برای کودکان محروم و کمتر برخوردار مستقر ساخت. وی در مورد رژیم غذایی، فقدان هوای تازه و مناسب و تمرین های فیزیکی نشاط آور که فرصت یادگیری را برای کودکان فقیر محدود می نمود، به شدت نگران بود. مارگارت مک میلان که همانند مونته سوری از عقاید ادوارد سگن[2] فرانسوی متأثر بوده، در آغاز رویکرد خود را در برنامه درسی و در ارتباط با اسباب بازی هایی طراحی نمود که سبب رشد و پرورش مهارت های حرکتی ظریف و درشت و برتری مهارت های درسی گردید. این رویکرد بسیار مشابه و متناسب با شیوه کار ماریا مونته سوری، مربی ایتالیایی بود. با وجود این، مک میلان با گسترش و توسعه عقاید مونته سوری، بیشتر به دیدگاه ها و نظریه های فردریک فروبل آلمانی روی آورد و اهمیت بسیار فزاینده ای را برای این مقصود قائل گردید که کودکان بایستی درابتدا و به شکل دست اول به تجربه شخصی بپردازند. از نظر وی ارتباطات و عواطف در مورد حرکات فیزیکی نیز اهمیت یکسانی داشتند. از آنجا که بازی راهی می باشد که در آن کودکان، دانسته ها و شناخت خود را به کار می گیرند، مک میلان بازی آزاد را بسیار مهم ارزش گذاری می نمود. (همان، ص124)

 

نظریه و عقاید اساسی مارگارت مک میلان

دیدگاه های اساسی در نظریه مک میلان شامل این موارد می گردد:

  • رشد تمرین های حرکتی و مهارت های برتری دستی.
  • تجارب دست اول از یادگیری طرفداری می کند. برای مثال بازی آزاد با فراهم آوردن فرصت ها به مقصود بهره گیری از مواد و وسایل گوناگون، یادگیری بسیار خوب و مناسبی را برای کودکان فراهم می آورد.
  • ارتباطات و احساسات از اهمیت برخوردارند.
  • بازی به کودک کمک می کند تا یادگیری خود را به کار ببندد و به یک «بشر کامل» تبدیل گردد.
  • داشتن سلامت و بهداشت براساس رژیم غذایی مناسب و شرایط مراقبت های خانگی و فیزیکی خوب برای یادگیری مؤثر بسیار اساسی می باشد.
  • تربیت و آموزش کارکنان امری بسیار مهم و حیاتی می باشد.

 

جدول 2-3 عناصراساسی برنامه درسی الگوی مک میلان

  1. Home – based
  2. Edward Seguin

 مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش پیش از دبستان: مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن