بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا – دانلود پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

تکه ای از متن پایان نامه :

این ماده درباره متعاملین بی‏سواد می باشد که در جهت حفظ حقوق آنها تشریفاتی را لازم دانسته می باشد. مانند اینکه چگونه هنگام تنظیم سند رسمی مطالب سند به آنها فهمانده گردد و چگونه تصدیق آنان در سند و دفاتر منعکس گردد. هر یک از تشریفات ماده فوق‏الذکر انجام نگیرد، سند از رسمیت می‏افتد. پس اگر سندی تنظیم و ثبت گردید، اما برای متعهد بی‏سواد آن قرائت نگردید، و یا اگر قرائت گردید و رضایت هم داشت اما شخص معتمدی نبود که این جریان را تصدیق و امضاء کند، و یا اگر دو قسمت اوّل ماده فوق رعایت گردید اما اثر انگشت معامل یا متعامل بی‏سواد در ذیل آن نبود، در تمام این حالات که تمام یا قسمتی از دستور ماده 67 ق.ث. رعایت نگردد، سند رسمی محسوب نمی‏گردد.[1]

11- رضایت متعاملین یا متعهد بر انجام معامله یا وقوع تعهد: یکی از مهمترین شرایط برای تنظیم هر سندی داشتن رضایت می‏باشد. و این رضایت را معمولاً ما از امضاء متعاملین و یا متعهد در ذیل ثبت سند کشف می‏کنیم و ادعای اکراه و اجبار و … را غیر از در صورت دانستن علت های قوی نمی‏پذیریم.

12- الصاق تمبر بر روی سند: اصل بر این می باشد که مأمور رسمی تمام شرایط و ضوابط قانون را رعایت کند و اگر رعایت نکرد سند جنبه رسمی نداشته باشد. اما با وجود این در مواردی خود قانون تصریح کرده که عدم رعایت بعضی تشریفات به رسمیت سند لطمه وارد نمی‏آورد مطابق مواد 2، 3 و 4، آ.ق.ث. کلیه دفاتر مذکور بایستی مجلّد باشند و به استثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول‏المالک بقیه دفاتر بایستی بوسیله رئیس دادگاه عمومی شماره‏گذاری و امضاء و به مهر دادگستری ممهور گردد و نیز مجموع تعداد صفحات در صفحه اوّل و آخر دفتر بایستی توسط مرجع فوق‏الذکر، یا نماینده او با تمام حروف ذکر و قید گردد.

[1] – مدنی، دکتر سید جلال‏الدین، ادله اثبات دعوی، ص 93.

 

 مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا