بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا – پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی

  • در ایران فروشنده ملک به سردفتر مراجعه می کندو مدارک لازم مانند سند مالکیت و بنچاق و پایانکار و نیز شناسنامه یا کارت ملی خود را ارائه می دهدو سر دفتر اسناد رسمی  پس از احراز هویت و  مالکیت، عدم بازداشت ملک را از طریق استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه کنترل می کند. همچنین  مالیات نقل و انتقال املاک متعاقب استعلام سردفتر از سازمان امور مالیاتی  پرداخت  می گردد مگر اینکه طرفین معامله توافق به عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک مورد معامله در زمان ثبت معامله کرده باشند که در اینصورت وفق قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با ذکر مسئولیت تضامنی متعاملین در خصوص پرداخت مالیات نقل و انتقال و سایر دیون احتمالی ملک مورد معامله به سازمان امور مالیاتی در متن سند تنظیمی ، معامله ثبت می گردد. البته خریدار هم قبل از ثبت سند توسط سردفتر  احراز هویت می گردد. مدرک نظام وظیفه متعاملین مرد نیز وفق ماده ده قانون نظام وظیفه عمومی ، قبل از ثبت سند کنترل می گردد . همچنین سردفتر اسناد رسمی پس از اخذ و کنترل مدارک لازم جهت احراز هویت و مالکیت متعاملین ، احراز قصد نیز  می نماید ، بدین معنا که با احراز قصد انشاء متعاملین و شروط مورد توافق و مد نظر آنان ،مقصود و معامله مطمح نظر آنان را در یکی از قالبهای عقود معین یا نا معین نضج جهت تنظیم اسناد قطعی غیر منقول که اعیانی آنها موضوع مورد معامله بوده و داخل یا خارج از محدوده یا بی دو محدوده می باشد در صورتیکه مورد معامله متعلق به شخص ثالث باشد و اعیانی آن مورد معامله قرار گیرد اعم از اینکه مورد معامله داخل محدوده های فوق واقع باشد  :
    • استعلام از ثبت
    • گواهی معامله از دارایی
    • گواهی پایان ساختمان برای ساختمانها
    • گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله از شهرداری در مورد ساختمانهای نیمه کاره
 

 مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا