بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

تکه ای از متن پایان نامه :

قانونی مقرر در شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی در زیرا همان طور که می‎دانیم مطابق ماده 31 آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 دفاتر اسناد رسمی مکلف‎اند در هنگام تنظیم اسناد نسبت به املاک ثبت نشده وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام و در صورت عدم وجود مانع نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند اما در مورد املاک ثبت شده بر اساس تبصره ماده مرقوم تکلیف به استعلام تنها اختصاص به املاک حوزه ثبتی تهران داشت و در سایر شهرها و استان‎ها دفاتر چنین تکلیفی نداشتند و تنها بر اساس بخشنامه‎های ادارات ثبت مربوطه درمورد املاک مورد بازداشت و مشمول بند ز دفاتر بازداشتی ترتیب داده و با مراجعه به آن و عدم ملاحظه سابقه بازداشت و بند ز مبادرت به تنظیم سند می‎نمودند. اما اکنون که تکلیف به استعلام ثبتی در خصوص املاک مورد بازداشت و غیره از سوی دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد معامله و انتقال نسبت به عین املاک و اراضی به موجب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در مورد کلیه املاک ثبت شده و جاری مستقر گردیده می باشد، داشتنِ دفتر بازداشتی بلاوجه و هر گونه تکلیف در این خصوص فاقد محمل قانونی می باشد.

4 ـ در بند آخر ماده یک آیین‎نامه مقرر شده می باشد که پاسخ استعلام ثبت بایستی حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، شماره ثبت، شماره صفحه، شماره دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک، شماره و تاریخ اعلامیه و مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک (در مورد املاک ثبت شده) باشد و در تبصره آن ماده نیز مقرر شده استعلام ثبتی نیز بایستی حاوی مطالب مزبور بوده و در اوراق بهادار که از سوی اداره ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار داده می‏گردد، تنظیم گردد. پس در صورتی که استعلام ناقص تنظیم گردد، ادارات ثبت بایستی آن را جهت رفع نقص به دفترخانه عودت دهند. اگر این طور نباشد، ادارات ثبت مکلفند وقتی پاسخ استعلام را تهیه و7 ـ در تبصره ماده یک قانون مقرر شده می باشد که ادارات و مراجع موصوف در ماده یک مکلفند به مراجعه‎کنندگان، اعم از صاحبان اسناد، اشخاص ذی‎نفع یا قائم‎مقام قانونی ایشان، پاسخ استعلام ثبتی یا گواهی پایان ساختمان یا نظریه اداره جهاد

 مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا