دانلود پایان نامه : بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید -فروش فایل

دانلود پایان نامه

پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی به کودک :

یکی از عوامل تخریب شخصیت کودکان خشونت جسمی و روحی است به همین سبب بنا بر ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک کشورهای طرف کمیسیون متعهد شده اند: «اقدام های قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر همه شکل های خشونت جسمی و روحی، آسیب رسانی و سوءاستفاده به عمل آورند».[1]

در دین اسلام نیز به این مهم توجه جدی شده است چنان که وقتی مردی در حضور امام علی از فرزند خود شکایت کرد امام علی فرمود: «او را نزن بلکه از او دوری کن قهر کن ولی نه طولانی».[2]

در واقع این حدیث بیان می کند که اگر تنبیه برای تربیت کودک انجام می گیرد بهتر آن است که این تنبیه تنبیه بدنی نباشد بلکه از عواطف کودک استفاده شود زیرا تنبیه بدنی زمینه ساز مشکلات روحی و عاطفی فراوانی همچون سرخوردگی و تخریب شخصیت کودکان می شود ولی وقتی از کودک دوری شود او خود کم کم به اشتباه خود پی می برد. البته این دوری نباید طولانی شود، زیرا ممکن است از یک سو روی عواطف کودک اثر عمیق بگذارد و زمینه ساز مشکلات روحی او را شود و از سوی دیگر بر اثر طولانی بودن از تأثیر این ابزار تربیتی کاسته شود بنابراین امام پس از دستور دادن به دوری های بی درنگ سفارش می کند که این فاصله گرفتن والدین طولانی نشود.

رسول خدا می فرماید: «خداوند به هیچ چیز خشم نمی گیرد آن چنان که به خاطر زنان و کودکان خشم می گیرد».[3] خشونت نسبت به کودک با عزتمندی او ناسازگار است به همین دلیل در اسلام تا حد ممکن و جز از سر ناچاری از تنبیه جسمانی کودک پرهیز داده شده است.

2-2-6-احترام به مقام کودک :

کودکان مانند هر انسان دیگری دوست دارند محبوب واقع شوند و به شخصیت آنها احترام گذارده شود از این رو رسول خدا سفارش می کند: دوست بدارید کودکان خود را و به آن ها ترحم و به وعده خود به آنان وفا کنید. همچنین می فرماید: «وقتی نام فرزندتان را می برید او را گرامی دارید و جای نشستن را برای وی باز کنید و با او ترش رو نباشید». باز می فرماید: «اگر کسی فرزند خود را ببوسد حسنه ای برای او نوشته می شود».

در واقع همه این موارد از نشانه های احترام گذاری درست و کامل به کودکان است که والدین می توانند با رعایت کردن آن به مقام کودک خود ارزش قائل شوند و نیازهای روانی او را برآورده کنند.

احترام به مقام کودک به او اعتماد و حس خودباوری می بخشد در نتیجه او از بسیاری از لغزش ها باز می دارد و زمینه را برای تعالی روحی وی آماده می سازد.

32مشکلات خانواده مصادیق منجر به فرزندخواندگی:

در جوامع امروزی برای استحکام خانواده ها فرزندخواندگی برای خانواده هایی که بدون اولاد هستند نقش چشمگیری دارد همسرانی که از نعمت فرزند دار شدن محروم هستند یا بنابر دلایلی کودکان خود را از دست داده اند می توانند با مراجعه به نهادهای ذیربط ضمن پذیرش سرپرستی اطفال بدون سرپرست از ناهنجاری های روانی خود بکاهند.

در این مبحث برآنیم ابتدا مصادیق و مواردی که منجر به فرزندخواندگی می شود بیان داریم:

2-3-1- مصادیق کودکان بی سرپرست و بدسرپرست:

در هر کشوری بر اثر علل عدیده که موجب مرگ والدین می شود کودکانی بدون حامی و سرپرست بر جای می ماند که لازم است مؤسسات دولتی آنها را مورد حمایت خود قرار دهند تا در مواقعی که زوجین خواهان پذیرش این اطفال می خواهند از آن ها حمایت کنند با مشکل دچار نشوند. البته سرپرستی چنین کودکانی از شروطی برخوردار است در خصوص اصطلاح کودکان بی سرپرست تعاریف زیادی شده است به موجب بند 4 ماده 2 قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 4/8/1370 این گونه تعریف شده است کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که به هر علت و به طور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند. تشریفات سرپرستی شرایط زوجین متقاضیان کودک صدور حکم سرپرستی و آثار مترتب بر آن انحلال و فسخ حکم سرپرستی از جمله مسائلی است که در مورد فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست مورد بحث و بررسی است. شایان ذکر است که حمایت از کودکان بی سرپرست در نظام حقوق غرب نامیده می شود و چنین کودکی مانعی در ارث ندارد ولی در مورد عقد نکاح ممنوعیت دارد در حالیکه براساس قوانین کشور ما هیچ یک از این دو امر مذکور متحقق نمی گردد. نقش محیط در تربیت چنین فرزندانی بسیار مهم است و در رفتار این اطفال تأثیر فراوان دارد خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم».[4] ما انسان را به نیکوترین وجهی آفریدیم بنابراین کودکانی که در محیط شایسته تربیت شوند با کودکانی که در محیط فاسق تربیت می شوند قابل مقایسه نیست.

کودکان که آینده سازان اجتماع خویش هستند زمانی فرد مفیدی برای جامعه خواهند بود که در خانواده ای سالم تربیت شوند بدون شک کودک می تواند در آینده ی مملکت خویش مؤثر باشد که دوران کودکی و نوجوانی را در آغوش خانواده ایی مومن و معتقد به مبانی اخلاقی و آشنا به موازین و قواعد اجتماعی گذارنده باشد. دربعضی از جوامع غربی خانواده که رکن اساسی اجتماع است ارزش واقعی است خود را از دست داده است آنچنان که اکثر کشورهای اروپایی و امریکایی با معضلی به نام کودکان بی سرپرست در مقایسه با جوامع غربی بسیار ناچیز است در اسلام همواره از جانب پیامبر اسلام به مهربانی و دلجویی و دستگیری از کودکان سفارش شده است. بخشی از کودکان بی سرپرست که مشمول یتیمان می شود در مورد رسیدگی به ایتام و کودکان بی سرپرست در کتاب و سنت و سیره عملی اولیای دین همواره مورد عنایت خاصی قرار گرفته اند و همگان را به رسیدگی و حمایت جدی از آنان فرا می خوانده چنانچه در سوره ضحی خداوند به پیامبر اکرم می فرماید: آیا تو یتیم نبودی ؟ و تو را از یتیمی نجات دادیم. همچنین پیامبر اکرم در روایتی فرمودند: «بهترین خانه خانه ای است که در آن به یتیمی محبت شود». همچنین امام علی در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر دستور می دهد تا مواظب یتیمان باشد و به وضع یتیمان رسیدگی کند. در وصیت نامه ای امام علی (ع) به حسین (ع) فرمودند: «یتیمان را گرسنه نگذارید و مواظب باشید که در اثر بی سرپرستی تباه نگردند».

[1] همان جا، ص109.

[2] همان جا، ص109.

[3] همان جا، ص109.

[4] سوره تین، آیه4.

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد  در رشته حقوق

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی فرزند خواندگی با تاکید بر قانون جدید

حمایت از کودکان بی سر پرست و بد سرپرست

 

 

http://www.payanname.net/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7/