برزیل

۳۸۹/۰

بنگلادش

۰۹۷/۰

ایران

۲۲۵/۰

مقادیر برای کشورهای مختلف
توانایی‏های تکنولوژی
این توانایی‏ها در چهار طبقه توانایی کاربرد، توانایی تأمین، توانایی نوآوری و توانایی پشتیبانی تقسیم شده‏اند. برای هر کدام از توانایی‏های یاد شده، پرسشنامه طراحی و توسط واحدهای صنعتی مورد مطالعه و تکمیل شده است.
از جمله ویژگی‏های این روش می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) در این روش تکنولوژی به اجزاء تقسیم‏بندی شده و هر جزء مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.
ب) در این روش تکنولوژی افزوده محاسبه می‏گردد و در نهایت ارزش افزوده کلاسیک تعدیل می‏شود.
ج) فضای تکنولوژی در این روش از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است و برای شاخص کمی تعریف و محاسبه می‏شود.
د) در این روش موقعیت تکنولوژی در سطح بین‏المللی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.
ه) این روش از نظر کلی نسبت به سایر روش‏ها کامل‏تر بوده و ابعاد گسترده‏ای را شامل می‏شود.
و) این روش قدری پیچیده است.
ز) نظرات کارشناسی در این روش نقش مهمی دارد (فقهی فرهمند، ۱۳۸۳؛ بهال[۳۳]، ۱۹۸۷).
۲-۱-۳۳-۴ روش زلنی
در کتاب مدیریت تکنولوژی برتر که به وسیله م. زلنی در سال ۱۹۸۶ تألیف شده است، نیز اجزاء تکنولوژی مطابق موارد زیر تعریف شده‏اند:
۱) سخت‏افزار: اجزاء تشکیل دهنده فیزیکی و منطقی برای حصول اهداف؛
۲) مغزافزار: مقصود (هدف)، کاربرد و توجیه ایجاد سخت‏افزار و نرم‏افزار؛
۳) نرم‏افزار: مجموعه‏ای از اصول و قواعد، خطوط راهنما و الگوریتم لازم برای استفاده از سخت‏افزار؛
۴) سازمان‏افزار: مجموعه‏ای از ساختار سازمانی، اداری و فرهنگی؛
عوامل تعیین‏‏کننده موقعیت تکنولوژی در متدلوژی زلنی شامل فاکتورهای زیر می‏باشد:
تعیین موقعیت تکنولوژی و تشخیص فاصله تکنولوژیکی، بررسی وضع موجود در مقایسه با وضع مطلوب و همچنین وضعیت جهانی میسر می‏گردد (کوئین، ۱۹۸۷).
۲-۱-۳۳-۵ روش خبرگان آمریکا
گروهی از خبرگان آمریکا نگرش دیگری را برای تمایل اجزاء و عوامل تکنولوژی و تحلیل مورد نظر ارائه نموده‏اند. اجزاء تکنولوژی از دید این گروه عبارتند از:
دانش
مهندسی
مدیریت و سازمان
در این سه حوزه می‏توان مهندسی و دانش را در کنار هم قرار داد و از حوزه مدیریت و سازمان تفکیک کرد.اگر چه به نظر می‏رسد این چهارچوب نیز از ویژگی‏ها و پیچیدگی‏های کمتری نسبت به بقیه مدل‏ها برخوردار باشد، اما همین مسأله محدودیت‏هایی را در برخورد با تکنولوژی برتر به وجود آورده است.به عنوان نمونه‏هایی از عواملی که در هر یکی از دو شاخه مطرح هستند، می‏توان به موارد ذکر شده در جدول اشاره کرد (کوئین، ۱۹۸۷).

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.