خراسان

گاز طبیعی

خارک

گاز طبیعی ترش

رازی

گاز طبیعی ترش

بوعلی سینا

میعانات گازی

فن‏آوران

گاز طبیعی

خوزستان

کلر، سود، استن، فنل، گاز طبیعی

گلپایگان

منومر استایرن، اکریلونیتریل، بوتادین

۲-۲-۷ استراتژی صنعت پتروشیمی در ایران
برتری‏های نسبی ایران به ویژه وجود منابع عظیم هیدروکربنی و امکان در اختیار داشتن خوراک با قیمت‏های رقابتی زمینه لازم را برای ایجاد واحدهای پتروشیمی در کشور فراهم کرده است. بر همین اساس برنامه استراتژیک شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف توسعه صادرات غیر نفتی در سال۱۳۷۵ تدوین شد که بر اساس آن نظرات ۳۰۰ طرح در پنج مرحله تا سال ۱۴۰۰ شمسی به اجرا در خواهد آمد. مرحله اول این برنامه به عنوان برنامه دوم صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۷۶ مورد بازنگری قرار گرفت. این بازنگری با هدف تسریع در اجرای طرح‏ها و بررسی‏های فنی اقتصادی همه جانبه صورت نپذیرفت. در نتیجه، برنامه چهار ساله توسعه مشتمل بر ۱۰ طرح پیشنهاد و به مرحله اجرا گذاشته شد.
این برنامه‏ها همگام با برنامه‏های اول، دوم و سوم کشور است. به عنوان مثال، جریان اجرای برنامه‏های اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرفیت تولید در صنایع پتروشیمی ایران بیش از ۲ برابر رشد و به رقمی نزدیک ۱۵ میلیون تن در سال رسید. در عین حال این برنامه‏ها سهم صنایع پتروشیمی در تولید ناخالص ملی و صادرات غیر نفتی کشور را به طرز چشمگیری افزایش داد و به ترتیب حدود ۱۷۵ درصد و ۱۹ درصد رساند.
در برنامه سوم توسعه نیز با تأکید بر محور رشد اقتصادی، خصوصی‏سازی و اصلاح ساختارهای اداری و قانونی، دستیابی به ارقام بالا برای صنعت پتروشیمی پیش‏بینی شده و همراه آن تسهیلات قانونی قابل توجهی نیز برای جلب نظر سرمایه‏گذاران داخلی و خارجی در ورود به این صنعت در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب که در این برنامه مجوز لازم برای سرمایه‏گذاری مشترک به منظور احداث واحدهای پتروشیمی اعطا شده و وزارت نفت نیز مکلف به تأمین خوارک و صدور مجوز صادرات این محصولات در برنامه سوم پتروشیمی به لحاظ برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی، به عنوان یکی از ارکان توسعه صنعتی کشور مورد تأکید فراوان است؛ به طوری که مقرر شده، حجم تولید محصول در این صنعت با سرمایه‏گذاری نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار و به رقم ۱۲۶ میلیون تن برسد (رستمی نمین، ۱۳۸۶).
به طور کلی می‏توان گفت که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر با ۹ شرکت تولیدی، ۱۶ شرکت مجری و ۲۴ شرکت بازرگانی، بازرگانی مهندسی، خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی در تلاش برای دستیابی به اهداف زیر می‏باشد:
استفاده حداکثر از ظرفیت‏ها، توان شرکت‏های پیمانکار داخلی و مهندسان و مشاوران ایرانی
خصوصی‏سازی در قالب دستیابی به چهار شعار: رقابت با افزایش کیفیت، رعایت استانداردها، دریافت گواهینامه‏های بین‏المللی و حضور در بورس‏های بین‏المللی
تأمین کامل مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی
دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای جهانی
حفاظت از محیط زیست و ترویج آن در مجتمع‏ها و صنایع پایین دستی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.