پایان نامه تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

عبارت «پنج اس» براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است. جدول زیر معادل پنج واژه مذکور را به ترتیب از راست به چپ به سه زبان ژاپنی، انگلیسی و فارسی نمایش می‌دهد:

جدول 2-1- پنج اس

به فارسی به انگلیسی به ژاپنی
ساماندهی Sorting Out Seiri
پاکیزه سازی Spic and Span Seiso
نظم و ترتیب Systematic Arrangement Seiton
استانداردسازی Standardizing Sekitsu
انضباط Self – discipline Shitsuke

 

در ادامه مبانی و اصول هر یک از پنج واژه فوق شرح داده می‌شود.

 

  • ساماندهی[1] (سازماندهی، تفکیک و تعمیر)

این اصل یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اصول نظام آراستگی است. در این مرحله باید وسایل غیرضروری هر قسمت تعیین و آنها را از وسایل مورد نیاز و ضروری جدا ساخت. اگر به اطراف خود نگاه کنید به وسایلی بر می خورید که مدتها است مورد استفاده قرار نگرفته اند و مشخص هم نیست که در آینده مورد استفاده قرار بگیرند. لوازمی مانند الکتروموتور معیوب یا چرخ دنده ای که شکسته و مورد استفاده نیست، نقشه هایی که دیگر به کار ما نمی آیند و ماشین حسابی که مدتی است خراب است یا سی دی هایی که دیگر نیازی به آنها نداریم داخل کشو یا روی میز رها شده اند. باید به آموزش صحیح به کارکنان شرکت از انباشته شدن وسایل غیرضروری در کارگاهها و دفاتر، کشوی میزها، کمدها و زوایای مخفی ماشین آلات می شود جلوگیری کرد. با توجه به اینکه تصمیم گیری برای غیرضروری بودن برخی وسایل، ممکن است در حیطه اختیار مدیریت ارشد سازمان و یا مدیران رده بالاتر باشد، می توان فهرست هایی از این وسایل تهیه و پس از تکمیل، آنها را برای تصمیم گیری نهایی برای مدیر ارسال و سپس اقدامات لازم را دنبال کرد. برخی از سازمان ها روش خوبی برای مشخص کردن وسایل غیر ضروری دارند. این سازمان ها در ابتدای هر ماه، برچسب قرمز رنگی[2] روی وسایلی که غیرضروی  به نظر می رسند می زنند و در صورت استفاده در طی ماه آن را بر می دارند. در پایان ماه اگر وسایلی باشند که برچسب آنها برداشته نشده باشد آن وسایل را به عنوان لوازم غیرضروری از لوازم ضروری جدا می کنند (اوسادا، 1383).

[1] Seiri

[2] Red Tag

دانلود از لینک زیر :