افزودن
شناسنامه
Purchase History
AlterVista Data

ابزارها
 
ابزارهای دردسترس
درون‌ریزی
برون‌بری
سلامت سایت
برون‌بری دادهٔ شخصی
پاک‌سازی اطلاعات شخصی
FTP
Backup
Advanced Export

تنظیمات
 
عمومی
نوشتن
خواندن
گفت‌وگو
رسانه
پیوندهای یکتا
Privacy and Cookie Policy
HTTPS
CloudFlare
Convert to AlterSite
Server To Server
Altervista Cache
Shortcode any widget
Disable Gutenberg
Header and Footer
List Category Posts
فونت ماندگار – پوسته
فونت ماندگار – پیشخوان
Post Hit Counter
Autoptimize
Random Thumbnails

وردپرس فارسی