شبکه خبری برای کشورهای عربی شبکه الکوثر

شبکه خبری برای کشورهای عربی پرس تی‌وی

پخش اخبار به زبان انگلیسی هیسپان‌تی‌وی

جهت ارائه برنامه به زبان اسپانیائی آی‌فیلم

شبکه فیلم و سریال به سه زبان انگلیسی ،عربی و فارسی

شبکه‌های پرس تی‌وی، العالم، سحر 1 و  2 ، الکوثر، جام جم 1و 2 شبکه خبر و تلویزیون قرآن از جمله شبکه‌هایی تلویزیونی ایران هستند که شرکت یوتل ست، شرکت سرویس دهنده پخش ماهواره ای هاتبرد را تحت فشار قرار داد تا از روز دوشنبه 15 اکتبر 2012 (24 مهر) فرکانس ماهواره 12437 را قطع و از ارایه سرویس به این شبکه های ماهواره ای خودداری کند .
دسترسی به برخی شبکه های خبری از قبیل فاکس نیوز، صدای آمریکا و سایت های خبری آمریکا به دلیل تحریف خبر و دروغ پراکنی در حال حاضر در کشور ایران امکان پذیر نمی باشد و می بایستی از طریق ماهواره و روشهاس حذف فیلتر به آنها دسترسی پیدا کرد. در قسمت زیر برخی از آن آورده شده است .
جدول شماره2-6–نحوه دسترسی به برخی از شبکه ها و سایتهای رسانه ای آمریکا در ایران

شبکه خبری وضعیت دسترسی در ایران
شبکه خبری فاکس نیوز http://www.fowsnews.com فیلتر می باشد
شبکه خبری سی ان ان http://www.cnn.com فیلتر نیست
شبکه خبری آسوشیتد پرس