4-7-1 – تحلیل گفتمان ادبیات رسانه های آقای احمدی نژاد قبل از سال 1390
جدول شماره 4-1-7- تحلیل گفتمان ادبیات رسانه های آقای احمدی نژاد قبل از سال 1390

در دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران استان اصفهان ‏13/9/1388
سند داریم که آمریکا می‌خواهد جلوی ظهور امام زمان را بگیرد.
ریگان و وزیر امور خارجه وقت آمریکا که هر دو از بی‌شعوران عالم هستند اعلام کرده‌اند که می‌خواهیم نام ایران را از جغرافیا محو کنیم.
فرزند کوچک شما در اوج نظام استکباری حضور یافت و فریاد زد: شما کور خوانده‌اید و ملت ایران شما را بر جای خود خواهد نشاند.
آمریکا در افغانستان مثل چهارپا گیرکرده است.
حتی در سفر اخیر به نیویورک به آنها اعلام کرده‌ام که آیا در کشورتان فرد عاقلی پیدا نمی‌شود که این مسائل را به شما بگوید.
برخی‌ها خود را ابرقدرت می‌دانستند اما در حال حاضر کسی برای آنها تره هم خورد نمی‌کند.

جدول شماره 4-7-2

آذربايجان غربي ورزشگاه تختي89/01/18
آقاي اوباما تازه در عرصه‌هاي بالاي سياست وارد شده و در حال تجربه است و اين جور كه اطرافيان او به ما پيغام مي‌دهند تحت فشار گروه‌هاي سرمايه داري و صهيونيستي است و نمي‌تواند تصميمات درستي را اتخاذ كند و ما اين موضوع را به حساب ناشي گري او مي‌گذاريم.
روز اولي كه آقاي اوباما آمد برخي بر اين باور بودند كه آقاي اوباما فقط نقش يك ماسك و نقاب را بازي مي‌كند و او را آورده‌اند تا ملت‌ها را فريب دهند.
سياستمداران آمريكايي و مادي گرا و دنيا پرست هر جا كه در مقابله منطقه و قانون و حرف حساب كم مي‌آورند مانند كابوها و آرتيست‌هاي فيلم‌هاي گاوچران‌هاي آمريكايي بلافاصله دست خود را روي سلاح خود مي‌گذارند.