بوش دستش به خون ملت‌ها آغشته است و جنايتكار ترين رئيس جمهور تاريخ آمريكا و منفورترين شخصيت آمريكايي است. آقاي اوباما شما تازه از راه رسيده‌ايد يك مقدار صبر كنيد تا عرقت خشك شود و سرد و گرم را بچشي . مراقبت كن و هر كاغذي كه جلوي تو گذاشتند دليلي ندارد كه آن را بخواني . هر حرفي كه به تو توصيه كردند دليلي ندارد كه آن حرف را تكرار كني . و بدان گنده‌تر و بزرگتر از تو و گردن كلفت‌تر از تو نيز نتوانست از اين غلط‌ها بكند تو جاي خود داري. رییس جمهوري با اشاره به پيام نوروزي اوباما گفت: شما چه مي فهميد نوروز چيست؟ نوروز يعني مهرباني، پاکي، توحيد، گذشت، صله ارحام، نوشدن و زيبا شدن، اميد، دعوت به صلح، برادري و آرامش. وي ادامه داد: در همان پيام نوروزي به ملت ايران توهين و تهديد مي کنيد و آن چهره زشت خود را از پشت ماسک فريب نشان مي دهيد زمان آن رئيس جمهور منفور آمريکا که به جهنم پيوسته. فرد قبلي نتوانست و چون چهره اي منفور و زشت در ميان ملت ها داشت. اصل روي کار آوردن يک سياهپوست در آمريکا براي اين بود که دل ملت هاي منطقه ما را رقيق و زمينه سازي کنند تا او با فريب کاري همان نقشه شکست خورده را دوباره احيا کند.

جدول شماره 4-7-3

در جمع مردم استان همدان13/5/89
سه سال پیش در زمان ریاست جمهوری بوش گفتم که آماده‌ام با او که مدعی اداره دنیا است، در حضور رسانه‌ها مناظره کنم.
آخر شهریور ماه برای رساندن پیام ملت ایران به جهانیان به سازمان ملل می‌رویم و آماده هستیم با اوباما در حضور ملت‌ها مناظره کنیم و هر کس راه‌حل خود را برای حل مسائل جهان ارائه دهد.