روحانی : مصاحبه با شبکه ان بی سی آمریکا جمعه ۲۹ شهریور1392 من مایلم در ابتدا سلام و وقت به خیر بگویم به همۀ بینندگان این برنامه و به ویژه به مردم آمریكا. شرایط جهانی شرایطی است كه هرچه ارتباط بین ملت‌ها بیشتر و فاصله ها كمتر باشد، ما بهتر می توانیم به منافع ملت‌ها كمك كنیم. سوءظن‌ها و محاسبات نادرست، دیوارهای فراوانی را بین ملت ها به وجود آورده؛ رهبران باید تلاش كنند این دیوارها را بردارند. دیواری كه به نام بی اعتمادی است، دیواری كه به نام سوء ظن است و دیواری كه به نام محاسبه نادرست است باید برداشته شوند و فضای دوستی، محبت در میان همۀ ملت ها برقرار بشود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مراسم تحلیف، یعنی شروع به كار رسمی من، آقای اوباما نامه‌ای را خطاب به من نوشتند و در آن نامه تبریك گفتند و برخی از مسائل مورد نظرشان را مطرح كردند. من هم به آن نامه پاسخ دادم. از ایشان تشكر كردم و مواضع جمهوری اسلامی ایران را نسبت به مواردی كه ایشان مطرح كرده بود و برخی موارد دیگر در پاسخ نامه مطرح كردم. به نظر من لحن هر دو نامه مثبت و سازنده بود. من می‌خواهم به همین زبان فارسی به همۀ مردم و بینندگانی که این برنامه را می‌بینند و به ملت آمریكا بگویم؛ ملت ایران، ملت بزرگی هستند، ملت صلح و دوستی هستند و باید به آنهایی كه مردم ایران را تحت فشار تحریم قرار داده اند، بگویم تحریم زبان توهین به یك ملت است. این زبان را باید رها كنند و با زبان منطق و گفتگو با ملت بزرگ ایران حرف بزنند كه پاسخ مثبتی خواهند شنید. روحانی ،مصاحبه با شبکه خبری CCTV چین 31/2/93 اگر آمریکا عملاً از مسیر خصومت با ملت ایران بازگردد و گذشته را جبران کند، شرایط جدیدی برای آینده دو ملت قابل پیش‌بینی است.

گسست گفتمانی صورت گرفته در ادبیات رسانه ای آقای احمدی نژاد در خصوص رابطه و یا مذاکره با آمریکا را بعد از سال 1390 به روشنی می توان مشاهده کرد. این تمایل و عطش ازسوی آمریکا جدی گرفته نشد[94] . اما گفتمان آمریکا ستیری به گفتمان مذاکره تبدیل گردید.
جدول شماره 4-7-12-گسست گفتمانی در ادبیات رسانه ای آقای احمدی نژاد

سیدحسین موسویان در گفتگوی اختصاصی با دیپلماسی ایرانی 8/11/1392
اصل مذاکره با امریکا در دوران احمدی نژاد شکل گرفت.
حسین شریعتمداری،کیهان، 9/7/1391
اگر نه این كه مذاكره مستقیم با ایران، آرزوی چندین و چند ساله دولتمردان آمریكایی بوده و هست پس علت چه بود كه از ابراز تمایل رئیس جمهور كشورمان استقبال نكردند؟! پاسخ دشوار نیست و با پوزش از آقای احمدی نژاد باید گفت دولتمردان آمریكایی، پیشنهاد آقای احمدی نژاد را بدون پشتوانه تلقی كرده اند. چرا كه آنها نیز به خوبی می دانند آقای احمدی نژاد اگرچه رئیس جمهور و یكی از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران است ولی اتخاذ تصمیم درباره مذاكره یا رابطه با آمریكا در حوزه مسئولیت و اختیارات قانونی ایشان نیست
احمدی نژاد4/7/91