آمریکاستیزی از جهان‌بینی سال 58 از اشغال سفارت آمریکا شروع شد؟ هویت دولتمردان آمریکا ایران‌ستیزی است آمریکاستیزی جزو هویت جمهوری اسلامی شده است آمریکا ستیزی برای ما سودی نداشته و حتی تیشه به ریشه منافع کشور زده است حیات، جهت‌گیری و وجود ما به «مرگ بر آمریکا» است. آمریکا سیتزی در کشور بدل به یک گفتمان شده است آمریکاستیزی هویت بسیاری از رهبران و مسؤولان جمهوری اسلامی شده است درصد دانشجویان آمریکا ستیزی را نمی‌پذیرند جوانان و دانشجویان ما دیگر موافق دشمنی با آمریکا نیستند صادق زیبا کلام :
از عدم شرکت رئیس جمهور در مراسم 13 آبان تشکر می کنم
انگیزه‌هایی که سال 58 آمریکا‌ستیزی به خاطر آن آغاز شد با آنچه که امروز در جامعه وجود دارد یکی نیست و ظرف 34 سال گفتمان آمریکاستیزی از مراحل مختلف عبور کرده است. پس ابتدا آمریکاستیزی واکنش به مارکسیست‌ها بود و اشغال سفارت آمریکا واکنشی از طرف بچه‌های اسلام‌گرای رادیکال بود که جلو افتادند تا رهبری در دانشگاه را از مارکسیست‌ها بگیرند. وی افزود: تداوم آمریکاستیزی به این دلیل بود که مسئولان جمهوری اسلامی بعد از اشغال سفارت آمریکا فهمیدند شنل آمریکاستیزی سلاح خوبی است و جایگاه رفیع و انقلابی برای آن‌ها در داخل و عرصه بین‌الملل بوجود آورده است، پس آمریکاستیزی برای ایستادن و بستن دهان تمام کسانی که منتقد حاکمیت جمهوری اسلامی بودند، به کمکشان آمد.
زیباکلام با طرح این پرسش که “چرا امروز آمریکاستیزی تداوم دارد؟” اظهار کرد:‌ امروز معتقدم آمریکاستیزی تبدیل به هویت جمهوری اسلامی ایران شده است یعنی اگر آمریکاستیزی را از نظام جمهوری اسلامی بگیرند هیچ‌چیز دیگری در دستش نیست و آمریکاستیزی به ایجاد نوعی هویت برای نظام جمهوری اسلامی بدل شده است. این استاد دانشگاه در پایان این بخش از صحبتهایش گفت: به طرفداران آمریکاستیزی التماس کردم که اگر فقط در طی این 34 سال آمریکاستیزی یک نفع برای منافع ملی ما داشته است، نشان دهند و در مقابل، دوجین مثال عملی می‌آورم که چطور آمریکاستیزی در 34 سال گذشته تیشه به ریشه منافع ملی ما زده جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت اقباله
احتراما به استحضار می رساند که سخنی به گزاف نرفته اگر گفته شود که عمده تحرکات دولت جنابعالی ظرف یکصد روز گذشته در جهت آشتی با دنیا و تنش زدایی با غرب و بالاخص با آمریکا می بوده.انتظار آن می رفت که دست کم امسال مراسم 13 آبان برگزار نمی شد. اما بر عکس، تندروها بدون کمترین عنایتی به مصالح و منافع ملی و ازسرعناد و لجبازی با رویکرد تنش زدایی و آشتی جویانه دولت شما،سودای آن دارند تا امسال بزعم خودشان سنگ تمام بگذارند و با آتش زدن پرچم های بزرگ تر و متعدد تر آمریکا تا آنجا که میسور است دشمنی و توهین به آمریکا را بیشتر از سالهای گذشته هم به نمایش بگذارند. از آنجا که این رفتار مغایر با سیاست های آشتی جویانه آن دولت می باشد، و از آنجا که کسر قابل توجه ای از هم میهنانمان با این حرکات همراه نمی باشند، اما مجالی و امکانی برای ابراز و نشان دادن مخالفت شان دارند، جنابعالی هم به واسطه پاسداری از منافع ملی کشور و هم اداء احترام به همه ایرانیانی که با این تندروی ها و افراطی کاری ها مخالف هستند، رسما اعلام بفرمایید که اعضاء دولت فخیمه در هیچ مراسمی به مناسبت 13 آبان شرکت نخواهند نمود. به علاوه اعلام شود که هرگونه توهین به پرچم و شئونات ملی کشورها و ملتهای دیگر از نظر آن دولت جم جاه محکوم می باشد.
ایام به کام باد
صادق زیباکلام