4-11- تحلیل گفتمان نظر سنجی مردم آمریکا نسبت به ایران
یکی از اهداف دیپلماسی عمومی نفوذ در افکار عمومی مردمان سایر کشور های جهان است [99] .در واقع افکار عمومی رابطه مستقیم با مولفه های دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای دارد.سنجش و ارزیابی افکار عمومی مردم کشورها نسبت به یکدیگر ، می تواند شاخصی برای میزان رابطه و شناخت آنها از یکدیگر باشد.صرف نظر از درستی و نادرستی روشهای نظر سنجی رسانه ای و اینترنتی و تلفنی ، اهمیت افکار عمومی برای هیچ یک از سیاستمداران و رهبران جهان پوشیده نیست ،در داخل کشور ما موسسات معتبرنظر سنجی که بطور رسمی دیدگاههای مردم را نسبت به رویدادهای بین المللی بیان کند فعال نمی باشند و اگر هم فعالیت می کنند آمار آنها در اختیار عموم قرار نمی گبرد.در این بخش از پژوهش بررسی هرجند مختصر از آخرین نظر سنجی های دو موسسه معتبر گالوپ[100] و پیو[101] نسبت به دیدگاه مردم ایران و آمریکا می پردازیم .ضمنا دسترسی به این سایتهای دو موسسه درایران آزاد است .مردم آمریکا ایران را دیگر دشمن شماره یک خود دیگر نمی دانند به گزارش پایگاه اینترنتی ˈگالوپˈ[102]، بعد از چین، ایران و کره شمالی، 9 درصد آمریکایی ها به روسیه، 7 درصد به عراق، 5 درصد به افغانستان و 3درصد هم به سوریه به عنوان بزرگترین دشمن آمریکا اشاره کرده اند.این مهم ترین نتیجه نظر سنجی ای است که دو هفته قبل توسط موسسه پژوهشی گالوپ در آمریکا صورت گرفت. گمان می رود که توافق هسته ای با قدرت های جهانی در این تغییر عمده نقش داشته است.پایگاه اینترنتی گالوپ در ادامه می نویسد: به نسبت سال 2012 آمریکایی هایی که در همه زیر گروه های این نظر سنجی قرار دارند به احتمال کمتری ایران را به عنوان بزرگترین دشمن ایالت متحده به شمار می آورند. شمار مردان، سالخوردگان و فارغ التحصیلان آمریکایی دانشگاه که در سال های قبل گرایش زیادتری به نام بردن از ایران به عنوان بزرگترین دشمن آمریکا داشتند اکنون به شدت کمتر شده است .
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود مطابق نظر سنجی انجام شده ایران طی مدت هفت سال بزرگترین دشمن(Greatest Enemy) آمریکا شناخته شده است .
نمودار شماره 4-11-1کدام کشور دشمن اصلی آمریکا است
امسال، ۱۶ درصد آمریکایی‌ها، ایران را بزرگ‌ترین دشمن خود می‌دانند، در حالی که این رقم برای چین به ۲۰درصد رسیده است که در جدول زیر مشاهده می شود.
جدول شماره 4-11-2

سال 2001-2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
دشمن اصلی عراق کره شمالی ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران چین
38% 22% 31% 26% 25% 25%