25%

25%

32%

20%

نمودار شماره 4-11-3نظر سنجی بر اساس سن و حزب سیاسی
مطابق نمودار 4-2افراد بالای 55 سال، ایران را هنوز بزرگترین دشمن خود می دانند. و جوانان بین 18 و 34 سال چین را بزرگترین تهدید علیه آمریکا می دانند..
در جدیدترین نظر سنجی موسسه مشهور « گالوپ » که بوسیله تلفن از مردم صورت گرفته است،همانطور که در نمودار شماره 4-3 مشاهده می شود مخاطبان در حالیکه تاثیر تحریمها را بر زندگی خود پذیرفته اند اما بشدت بر حق هسته ای ایران تاکید کرده و خواستار ادامه مسیربرنامه هسته ای شده و دولت امریکا را 47 درصد مقصر اصلی اعمال تحریم علیه ایرانیان اعلام کرده اند.
نمودار شماره 4-11-5 نظر سنجی موسسه گالوپ عامل اصلی تحریم ها علیه ایران
 
بنا به گزارش تازه موسسه نظرسنجی گالوپ اکثریت ایرانیان معتقدند که تحریم‌های نفتی و مالی وسیع اعمال‌ شده از طرف ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به همراه تحریم‌های محدودتر شورای امنیت سازمان ملل تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر زندگی ایرانیان گذاشته است.
از این میان ٥٦ درصد گفته‌اند که این تحریم‌ها بر زندگی همه ایرانیان اثر زیادی گذاشته و ٤٨درصد گفته‌اند که زندگی خودشان تحت تاثیر قرار گرفته است.
تنها ١٤درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که زندگی خودشان مطلقا تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته است.
جدول شماره 4-11-6 نظر سنجی گالوپ میزان فشار اقتصادی ناشی از تحریمها بر مردم ایران طی سال 1391و 1392

زیاد تاحدی اصلا نمی دانم
تحریم‌ها چه قدر بر زندگی ایرانیان موثر بوده؟ 56%