دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

4مطمئن شدن از عرصه محققان کارآمد (کیفی)به وسیله جذب تعدادی  زیادی از دانشجویان در رشته های علمی و فنی و مهندسی و تقویت و توسعه کارراهه شغلی در کشور ،انتقال و جابجایی محققان در بخش های داخلی به مثابه بخش های بین المللی

 • پایه های نوآوری ،شبکه هاو انکوباتورهایی که دانشگاه ها ، شرکت ها و مؤسسات پژوهشی را گرد هم جمع می کنند
 • پیش بینی بهتری از نیاز ها و مهارت ها ،گلوکاه ها و کمبود در بازار نیروی کار
 • مطمئن شدن از جذابیت ، بازبودن و استانداردهای کیفیت آموزش و پرورش و مطمئن شدن از راه های یادگیری منعطف
 • پاسخ گویی به نیاز های جدید شغلی ، قابلیت های کلیدی، الزامات مهارتی آینده به وسیله تعریف و شفافیت کیفیت (همان منبع)

3- مدارس

 • تشویق به کار گیری گسترده تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 • تقویت آموزش کارآفرینی
 • ایجاد یک نقطه تعامل یک طرفه و مشوق و انگیزه برای شبکه های حمایت ملی برای سازمان ها
 • تقویت آموزش و پرورش کارآفرینان
 • تسهیل انتقال مالکیت ، مدرنیزه کردن ، ضرورت قوانین ورشکستگی و بهبود آنها و پیشرفت و روند ساختاردهی مجدد
 • تقویت و گسترش نوآوری و روز آمد کردن شیوه های سازمان کاری

5- نوآوران

 • خدمات حمایت از نوآوری ، انتقال و انتشار تکنولوژی
 • رویه های عمومی برای خدمات و محصولات نوآور
 • شبکه های ناحیه ای یا گروه های محلی در سطح کشور با درگیر کردن گسترده آنها
 • کاهش هزینه های اداری شرکت ها به ویژه در بنگاه ها و شرکت های نوپا
 • بهبود دست یابی به منابع مالی به ویژه وام های خرد و اشکال دیگر از ریسک سرمایه
 • حمایت برای گذار از وضعیت های شغلی ،ایجاد تجارت و تحرک جغرافیایی
 • پاسخ به نیازهای شغلی ، صلاحیت های کلیدی و نیازمندی های مهارت آینده ، شناخت مؤثر آنها و ارزش گذاری اعتبار و یادگیری رسمی و غیر رسمی (همان منبع)

2-18 سرمایه اجتماعی

در اینکه سرمایه انسانی در موفقیت یک سازمان و یک ملت اهمیت استراتژیک ویژه ای دارد ، تردیدی نیست ، ولی این سرمایه زمانی از اولویت بالاتری برخوردار می باشد که منسجم و یکپارچه باشد و این یکپارچگی درسایه همبستگی، همکاری، تعاون و اعتماد متقابل به وجود می آید ؛در این صورت می باشد که سرمایه به سرمایه اجتماعی مبدل می گردد و این سرمایه می باشد که سینرژی زا می باشد. در غیر این صورت ، سرمایه های بشر حتی اگر درسازمان و یا در کشور ماندگار شوند و فرار نکنند، به قول آقای رابینز، ایجاد سینرژی منفی می کنند. (میرسپاسی،1384 ،6)

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید